We regelen het graag goed

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust
meer informatie vragen

Voorwaarden & informatie

Vervanging

Mocht het onverhoopt noodzakelijk zijn, dan zal het kantoor worden waargenomen door mr. S.V. Jansen, advocaat te Zoetermeer. ​

Beroepsaansprakelijkheids verzekering

Op grond van de Advocatenwet en aanverwante regelingen zijn wij verzekerd voor beroepsfouten.

Wel moet ik een algemene voorwaarde maken, want geen aansprakelijkheid wordt aanvaard behoudens en voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft op een uitkering, vermeerderd met het eigen risico. 

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Advocatenorde is aangetekend dat ik sta in geschreven voor de algemene praktijk. Dit betekent onder meer dat ik per jaar 20 punten aan studie en cursussen besteed en bijna uitsluitend regelmaat familie- en strafzaken behartig. 

Klachtenregeling

Op alle overeenkomsten tussen de advocaat en cliënt is de klachtenregeling van Advocaat Weermeijer van toepassing. De regeling is op te vragen via onze kantoren.

Daarnaast neemt dit kantoor deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit houdt in dat de advocaat met zijn cliënt schriftelijk overeen kan komen dat geschillen die onoplosbaar zijn gebleken aan de de Geschillencommissie Advocatuur zullen worden voorgelegd, evenals de door cliënt niet (geheel) betaalde declaraties van dit kantoor.

Een folder van deze geschillenregeling wordt op uw verzoek aan u overhandigd. Deze regeling is ook vindbaar op de website www.advocatenorde.nl alsmede www.degeschillencommisie.nl.

Privacy beleid

Meer informatie over ons privacy beleid kunt u vinden op de speciale pagina daarvoor.

Ga naar de pagina privacy beleid

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden kunt u vinden op de speciale pagina daarvoor.

Ga naar de pagina Algemene voorwaarden

Advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.