Voogdij

Wilt u ook zeggenschap?
Uw rechten en verplichtingen als pleegouder
Direct advies nodig?

Verantwoordelijkheid over een niet biologisch kind

Gezag versus de voogdijregeling

Gezag houdt kort gezegd in het zorgdragen voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind. Van rechtswege heeft een moeder gezag over haar kind(eren). Hetzelfde geldt voor de man of vrouw die met die vrouw gehuwd is of het kind heeft erkend, met aantekening in het gezagsregister.

Dit brengt met zich mee dat een ander dan de biologische ouder geen gezag kan krijgen. Wat dan het meest in de buurt komt is de voogdijregeling. Dat is in feite hetzelfde als het gezag, enkel wordt dit recht uitgeoefend door een ander dan de ouders.

Zeggenschap voor de inwonende partner

Heeft u samen de zorg voor een kind en wilt u de zaken goed regelen, zodat u beiden zeggenschap heeft? Dan kan die andere opvoeder wellicht voogd worden over het kind. Een dergelijk verzoek moet altijd via de rechter. Houdt er rekening mee dat een kind van 12 jaar of ouder ook nog eens wordt gevraagd naar zijn of haar mening.

Verantwoordelijkheid na uw overlijden

Wilt u zekerheid dat de kinderen na uw overlijden goed terecht komen en dat het gezag is geregeld? Dan kunt u kunt een voogd benoemen door een aantekening te laten plaatsen in het voogdijregister dat wordt bijgehouden door de rechtbank. Een link naar het aanvraagformulier treft u hier aan.

 

Wie kan voogd worden?

Een ander dan de ouders

In principe kan elke volwassene voogd worden over een kind. Maar er zijn wel een paar spelregels. Zo mag de beoogd persoon niet onder curatele staan en niet leiden aan een geestelijke stoornis. Daarnaast moet er een leeftijdsverschil zijn. Ook kunnen twee verschillende personen als voogd worden aangewezen. Ondanks dat een ouder een voogd kan aanwijzen, is de beoogd voogd niet verplicht deze keuze te accepteren. Net als bij het gezag eindigt de voogdijregeling van rechtswege zodra het kind 18 jaar oud wordt.

De voogdij regelen

In een testament

U mag en kunt als gezaghebbende ouder de verantwoordelijkheid voor de kinderen na uw vroegtijdig overlijden regelen door in uw testament op te geven wie als voogd moet worden benoemd, mocht een dergelijke gebeurtenis zich  onverhoopt voordoen. In Nederland is een notaris de enige partij die rechtsgeldig zo’n testament kan opmaken. U kunt eveneens in het gezagsregister van de rechtbank een aantekening laten opmaken waarin u deze kwestie regelt. De procedure is vrij eenvoudig en kan door u zelf, dus zonder advocaat, geregeld worden. Let wel, deze keuze geldt bij gezamenlijk gezag alleen voor het geval u later dan de andere ouder overlijdt. Bij een dergelijke beslissing wordt een kind vanaf 12 jaar altijd door de rechter gehoord.

De voogdij regelen

Bij de rechter

Mocht u als partner eveneens juridische zeggenschap wensen te verkrijgen, dan kunnen wij een verzoek voor u indienen bij de rechter. Hier zijn wel nadere spelregels aan verbonden. Zo moet u een nauwe band met het kind hebben opgebouwd en enige tijd voor het kind hebben gezorgd. Het kind moet immers kunnen opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving. Mocht er geen ouder met het gezag zijn en geen voogd zijn aangewezen, dan wordt het kind in kwestie automatisch onder tijdelijke voogdij gesteld van een gecertificeerde jeugdinstelling, zoals bijvoorbeeld Jeugdbescherming West of de William Schrikker Stichting. Kort daarna neemt de kinderrechter een definitieve beslissing over de verantwoordelijkheid voor het kind of de kinderen.

Goed geregeld samen verder

Familierecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.