Vervangende toestemming verhuizing

Met uw kind wonen in een ander land
Heeft u toestemming nodig van de andere ouder?
Direct een advocaat nodig?

Toestemming voor een internationale verhuizing

Een nieuw begin in het buitenland

Stel dat een ouder zijn of haar toekomst liever ziet in het buitenland. Wat moet er dan geregeld worden ten aanzien van uw kind? Welke regels gelden er dan? Behoudt u uw gezag? Hoe kan de toestemming verleend worden en welke formaliteiten moeten er in acht genomen worden?

Internationale verhuizing

Een internationale verhuizing lijkt misschien eenvoudig, toch levert het vaak een hoop stress op. Er moet een ander huis gevonden worden, werk gevonden worden, schoolkeuzes moeten worden gemaakt, familie en vrienden dienen op de hoogte te worden gesteld en de omgang moet vorm krijgen, ook op afstand.

Wel of geen gezag

Of u wel of niet belast bent met het gezamenlijk gezag, maakt tegenwoordig niet veel meer uit. Er moet, als het om minderjarige kinderen gaat, altijd rekening worden gehouden met de achterblijvende ouder. Wilt u toch vertrekken zonder toestemming of is de andere ouder zomaar weggegaan? Wij hebben veel ervaring met dit soort zaken en weten welke stappen genomen moeten worden om de wederpartij dan wel de rechter zover te krijgen. Een internationale verhuizing heeft veel impact en moet goed geregeld worden.

Vragen om toestemming

Stel dat een verhuizing naar het buitenland aan de orde is en de andere ouder weigert daar toestemming voor te geven. Wat moet er dan gebeuren? Hoe moet u een vervangende toestemming verhuizing aanvragen? Wat is er voor nodig om de verhuizing goed te regelen? Hoe wordt het contact met de andere ouder in stand gelaten? Is er een risico dat u terug moet verhuizen?

Wij bespreken een plan van aanpak, bekijken uw kansen, verzamelen het bewijs en geven advies voor als het zover is.

Overleg met de wederpartij, om zo een goedkeuring te krijgen, is voor ons altijd een optie. Al dan niet via cross border mediation. Komt u gezamenlijk tot een oplossing, dan worden de afspraken gelijk goed vastgelegd. Lukt het niet om een regeling in der minne te vinden, dan weten wij de weg naar de rechter en vragen wij een vervangende toestemming verhuizing. Is er sprake van een dreigende internationale kinderontvoering of het ontzeggen van de omgang? Daar kunnen wij u ook bij adviseren en zo nodig voor u optreden.

Geen toestemming

Het voorstel om te mogen verhuizen is goed doordacht en alle belangen zijn afgewogen. Toch lukt het niet om de toestemming van de andere ouder krijgen. In zo’n geval moet de rechter om een beslissing tot vervangende toestemming verhuizing worden gevraagd. Vanwege onze expertise weten wij wat er nodig is voor een verzoek toestemming reizen. Dat verzoekschrift stellen wij in overleg met u op, om dat vervolgens met uw goedkeuring in te dienen bij de rechtbank. Het aanhangig maken van de procedure heeft als doel dat de rechter een vervangende toestemming voor de verhuizing geeft, zodat u veilig kunt vertrekken. In het verzoek wordt gemotiveerd uiteengezet waarom de toestemming wenselijk is en in het belang van uw kind noodzakelijk is.

Internationale omgangsregeling

Een essentieel onderdeel van een verzoek vervangende toestemming is het behoud van het contact met de andere ouder. Komt die toestemming er, dan is de volgende zorg dat het contact daadwerkelijk gewaarborgd blijft. Bij deze vraag wordt als vanzelfsprekend stilgestaan. U krijgt informatie en advies over de gevolgen van een omgangsregeling die niet wordt nagekomen, wat de consequenties kunnen zijn en tot welke instanties, zoals bijvoorbeeld de Centrale Autoriteit, u zich kunt wenden.

Vanwege onze ruime ervaring met internationale kwesties, weten wij als geen ander welke regelingen wel werken en welke niet. U wordt goed geadviseerd, opdat u weet waar u aan toe bent.

Voor een zorgvuldige internationale verhuizing

Internationale verhuizing?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.