Veilig thuis

Advies en meldpunt
Bij problemen in en om het huis
Direct een advocaat nodig?

Veiligheid in uw gezin

Wat als Veilig Thuis

bij uw gezin betrokken wordt?

Veilig Thuis is een overheidsinstantie die advies en ondersteuning biedt in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling en waar melding gemaakt kan worden van dergelijke zaken. Heeft u vragen of zorgen, bel dan gratis 0800-2000. Is er een melding over uw gezin gedaan bij Veilig Thuis? De melding wordt eerst onderzocht op de ernst van de melding en juistheid van de gestelde feiten. Om vervolgens een inschatting te maken van de veiligheid van de leden van het gezin en de thuissituatie. Mocht dat nodig zijn, dan kan een medewerker van Veilig Thuis contact met u opnemen.

Verificatie van de informatie

De verkregen informatie wordt besproken en geverifieerd. Is er niets aan de hand? Verwacht dan een eindbrief met een advies en een afsluiting. Is er, volgens Veilig Thuis, wel wat aan de hand, dan kan zij hulp bieden of u doorverwijzen. Dit kan zowel vrijwillige hulp zijn, als gedwongen zorg.

Beoordeling veiligheid

Veilig Thuis doorbreekt, volgens hun site, onveilige situaties. Zij zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

Er wordt niet naar u geluisterd

Ondanks dat de medewerkers van Veilig Thuis vast de beste intenties hebben en willen helpen waar dat nodig is, kan het zijn dat men verkokerd kijkt naar uw situatie, niet wil luisteren naar uw verhaal of simpelweg aannames doet op basis van halve waarheden. In dat geval kunnen wij u helpen.

 

Huiselijk geweld

Wat valt daar onder?

Bij huiselijk geweld wordt vaak gedacht aan lichamelijk geweld, zoals beetpakken, slaan en schoppen. Andere vormen van geweld zijn net zo goed aan te merken als huiselijk geweld. Denk bijvoorbeeld aan psychische mishandeling, zoals herhaaldelijk schelden, beledigen, vernederen en ongewenste bemoeienis. Een overduidelijk voorbeeld is seksueel misbruik, waarbij het bijvoorbeeld gaat om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van slachtoffers. Onder huiselijk geweld valt verder verwaarlozing door het onthouden van lichamelijke of geestelijke zorg, het niet verstrekken van voeding en financiële uitbuiting.

Wat als een melding bij Veilig Thuis

Leidt tot een huisverbod?

U bent geconfronteerd met een melding van Veilig Thuis en de Burgemeester legt u een huisverbod op. Dit betekent dat u voor bepaalde tijd, meestal 10 dagen behoudens verlenging met maximaal 4 weken, geen toegang meer heeft tot uw woning en geen contact mag onderhouden met uw familie of partner. Ondanks dat het doel mag zijn dat de onveilige situatie niet verder uit de hand loopt, kan de melding toch onjuist zijn of de situatie volkomen onjuist zijn ingeschat. Neem in zo’n geval direct vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen een inschatting voor u maken en u adviseren over een beroep bij de rechter, zodat het huisverbod mogelijk wordt opgeheven. U kunt dan weer naar huis en naar uw gezin.

 

Inzet van het crisisteam

Bij spoedeisende zaken

Bij spoedeisende zaken kan het Crisis Interventie Team (CIT) ingeschakeld worden. Het Crisis Interventie Team bestaat uit medewerkers met een brede expertise. Zij hebben bijvoorbeeld kennis op het gebied van jeugdhulp, jeugdpsychiatrie (ggz) en verstandelijke beperking (lvb). Vanwege hun brede inzet, kunnen zij direct ingrijpen bij zorgen over de acute veiligheid van een kind waarbij direct hulp van buitenaf noodzakelijk is. De samenwerking met de hulpverlening is soms ingewikkeld. Komt u er niet samen uit, dan kunnen wij wellicht helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over het optreden van het CIT in uw situatie. Directe juridische bijstand kan een groot verschil maken.

 

Bescherm wat u lief is

Jeugdrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.