Raad voor de Kinderbescherming

In het belang van alle kinderen
Toezicht van overheidswege
Direct een advocaat nodig?

Recht op bescherming voor kinderen

Wat doet de Raad voor de Kinderbescherming?

De Raad voor de Kinderbescherming is een onderdeel van het ministerie van justitie. Zij komt pas in beeld als een kind ernstig in de knel dreigt te raken en als onafhankelijk advies daarbij noodzakelijk is. Daarbij heeft de Raad als doel de ouders en het kind te helpen bij het vinden van de beste oplossing.

Aanwezige kennis

Het kind staat centraal bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarom heeft zij kennis aanwezig van pedagogiek, jeugdrecht en jeugdstrafrecht en zij heeft kennis op het gebied van pleegzorg en adoptie.

De rechter adviseren

Pas als elk alternatief is onderzocht, kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter bij de situatie betrekken. De Raad adviseert de rechter in zaken waarbij kinderen betrokken zijn onafhankelijk en met deskundig advies. Denk bijvoorbeeld aan het adviseren bij zittingen over omgang en gezag, of het vragen van een ondertoezichtstelling en of uithuisplaatsing aan de rechter. De inmenging van de Raad voor de Kinderbescherming kan behoorlijk ingrijpend zijn. Wij kennen de wegen en procedures. Neem bij vragen vrijblijvend contact met ons op.

De rol van de Raad voor de Kinderbescherming in familiezaken

Bij zaken over het gezag en omgang treedt de Raad voor de Kinderbescherming op als onafhankelijke adviseur van de Kinderrechter. Ter zitting is vaak een medewerker van de Raad aanwezig om gevraagd of ongevraagd advies te geven over de ontwikkeling van het kind. Voor de zaken waarin dit mogelijk is, kan de Raad voor de Kinderbescherming zelfs een (voorwaardelijke) ondertoezichtstelling vragen. Voor zover de Kinderrechter meer informatie wenst te krijgen over de ontwikkeling of situatie van een kind, kan de rechter de Raad verzoeken om nader onderzoek te doen naar de voorliggende vragen.

De rol van de Raad voor de Kinderbescherming in Jeugdzaken

Bij kwesties waarbij de veiligheid van een kind ernstig wordt bedreigd kan de Raad voor de Kinderbescherming doen naar een mogelijke ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Voor de gevallen waarbij het onderzoek niet kan worden afgewacht of ingrijpen direct noodzakelijk is, kan zij de Kinderrechter vragen om een spoedbeslissing. In het geval van spoedbeslissingen moet de zaak binnen 14 dagen worden voorgelegd aan de rechter en kunnen de ouders hun standpunt verwoorden. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat is zeker aan te bevelen. Loopt de ondertoezichtstelling af en vindt de Gecertificeerde Instelling dat een verlenging niet noodzakelijk is, dan moet de Raad voor de Kinderbescherming dit besluit toetsen. Staan zij hier niet achter, dan kunnen zij zelfstandig vragen om een verlenging van de OTS.

De rol van de Raad voor de Kinderbescherming in Kinderontvoeringszaken

Een speciale rol voor de Raad voor de Kinderbescherming is weggelegd voor Internationale Kinderontvoeringszaken. Al bij de eerste zitting is een Raadsmedewerker aanwezig om de rechter te adviseren over het belang van de kinderen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre de kinderen weer veilig contact kunnen hebben met de achtergebleven ouder, zonder dat de kinderen opnieuw worden ontvoerd. Is de teruggeleiding uitgesproken en moeten de kinderen worden teruggeleid? Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming helpen bij de tenuitvoerlegging van de beslissing. Dat kan zelfs zijn met behulp van de sterke arm der wet.

Met recht beschermd

Jeugdrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.