Pleegzorg

Alle kinderen zijn u net zo dierbaar
Ondersteuning bij juridische zaken
Direct een advocaat nodig?

Zorg voor kinderen

Wat is pleegzorg?

Wanneer een thuissituatie als niet meer veilig of geschikt wordt gevonden voor het kind, kan er worden besloten om het kind onder te brengen in een pleeggezin. Pleegzorg is een vorm van opvang voor kinderen die tijdelijk of permanent niet bij hun ouders kunnen wonen. Pleegzorg kan voor korte of lange tijd, elke dag of een (deel) van de week worden opgelegd. Een pleeggezin kan deel uit maken van het netwerk, al hoeft dat niet. Onder het netwerk wordt verstaan personen in de directe kring van de ouders. Denk bijvoorbeeld aan de grootouders, familie, vrienden, buren of bekenden.

Netwerk pleegouder worden?

Heeft u een kind of kinderen in uw omgeving die (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven? Bent u ouder dan 21 jaar? Heeft u een stabiele leefsituatie? En wilt u voor de betreffende kinderen zorgen? Dan kunt u zich mogelijk bij pleegzorg aanmelden als netwerk pleeggezin. Het grote voordeel is dat u elkaar al kent en de weg naar huis korter is.

Perspectief

Het uitgangspunt van pleegzorg is dat de plaatsing tijdelijk is. Er moet zo spoedig mogelijk worden gewerkt aan een terugplaatsing van het kind naar het gezin waar hij of zij vandaan komt. Liefst binnen, doch uiterlijk na een jaar wordt bekeken in hoeverre dat doel is behaald of valt te behalen binnen een redelijke termijn. Ligt het perspectief niet meer in het oorspronkelijke gezin, dan kan er voor worden gekozen om een perspectiefbesluit te nemen waarbij de toekomst van het kind elders ligt. U wordt vanaf dat moment als pleegouder betrokken bij de beslissingen over de verblijfplaats van het kind. De rechter zal u oproepen om bij zittingen aanwezig te zijn. U kunt uw mening geven en het woord voeren, namens uw gezin en het kind. Wij kunnen u goed helpen bij dit proces.

Verschil tussen

Een netwerkplaatsing en bestandspleegzorg

Wordt een kind opgevangen bij familie, vrienden, buren of andere bekenden dan heet dat een netwerk pleeggezin. Is een dergelijk gezin niet aanwezig of voorhanden, dan wordt een kind zo mogelijk geplaatst bij een pleeggezin dat al is aanmeld als pleeggezin. Deze vorm van pleegzorg heet bestandspleegzorg. Het gezin staat al in het bestand, is al gescreend en aangemeld. Bij een crisisplaatsing kan het kind zowel in een netwerk pleeggezin als een bestands pleeggezin worden geplaatst. Verschil is dat deze vorm van pleegzorg vaak is bedoeld voor de korte termijn en is bedoeld om een acuut veiligheidsgevaar af te wenden.

Contact

Met de ouders

De pleegouders kunnen en mogen contact onderhouden met de biologische en juridische ouders. Vaak gebeurt dat wel met tussenkomst van de pleegzorgwerker en de jeugdbeschermer. Aan deze personen koppelt u het contact terug, kunt u met vragen terecht en mogen beslissingen over het kind genomen worden. Mocht de situatie het toelaten, dan kan de ouder bij u op bezoek komen om de kinderen te zien. Of dat aan de orde is, wordt in overleg met u besloten door de pleegzorg instantie.

Gezinshuis

In plaats van een pleeggezin

Mocht het kind niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin, dan kan het naar een gezinshuis gaan in plaats van een kindertehuis. Dat is een kleinschalige opvang voor kinderen tot 21 jaar die uit huis zijn geplaatst. Het gezinshuis staat vaak in een gewone woonwijk en wordt bewoond door maximaal 6 kinderen, die wonen bij een of twee gezinshuisouders. Mocht uw pleegkind overgeplaatst moeten worden en heeft u daar bezwaar tegen, neem dan vooral contact met ons op.

Recht voor zorg

Jeugdrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.