Ouderschapsplan

De zaken rondom de kinderen
Goed geregeld
Direct een advocaat nodig?

Blijvende afspraken

Een plan voor de kinderen

Een goed ouderschapsplan vervat alle belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de kinderen. Een ouderschapsplan moet volgens de wet voldoen aan een aantal verplichte onderwerpen, zoals de hoofdverblijfplaats, de zorgregeling en de alimentatie, doch kan allerhande bepalingen bevatten over de gevolgen van een verbroken relatie voor de kinderen. Het is slotstuk van een gedegen onderzoek naar waar uw kinderen in deze situatie recht op hebben. Voor nu en in de toekomst.

Geen standaard, maatwerk

Geen enkele scheiding is standaard, waarom zult u dan een ondoordacht ouderschapsplan opstellen? Wij kunnen u helpen bij de totstandkoming. Ervaring is immers een goed hulpmiddel om de zaken goed te regelen. Alle zorgen, beslissingen en verwachtingen worden besproken en geregeld. Toekomstbestendig, op papier, in een duidelijk document waar u op kunt bouwen.

De belangrijkste onderwerpen

De belangrijkste onderwerpen worden uiteraard in uw ouderschapsplan opgenomen. Dit zijn onder meer hoe u beslissingen neemt over uw kind, hoe u elkaar op de hoogte houdt van de ontwikkeling van uw kind, wanneer uw kind bij u of de andere ouder is en hoe de financiële gevolgen zijn geregeld. In de overeenkomst wordt opgenomen hoe uw kind is betrokken bij de totstandkoming van het plan en wat zijn of haar wensen zijn, in klare taal. Daarmee is het plan nog niet af.

Goed geregeld

Een door ons opgesteld ouderschapsplan gaat verder dan de standaard bepalingen. In goed overleg met u worden afspraken gemaakt over alle belangrijke zaken die zich gaan voordoen bij de ontwikkeling van uw kind. Zaken waar u misschien nog niet bij stil heeft gestaan, of die nog niet aan de orde zijn. Die des te belangrijker zijn als ze zich eenmaal voordoen. Een goed plan is tijdsbestendig. U investeert niet alleen in de ouderrelatie, ook in de toekomst.

Kortom, bij alle vragen die zich kunnen voordoen wordt stilgestaan en wij adviseren u over de mogelijkheden en de gevolgen van uw keuzes. Die vertrouwen wij namens u aan het papier toe, zodat u een basis heeft om op terug te vallen.

Wat staat er zoal in een ouderschapsplan?

De hoofdvragen

Samen heeft u de verantwoordelijkheid over uw kinderen. Maar u wilt natuurlijk weten waar de kinderen na de scheiding gaan opgroeien. Is dat in de ouderlijke woning? Een nieuwe woning? In de buurt? Of misschien wel een nieuwe start?

Een kind kan maar bij één ouder ingeschreven staan. Al heeft uw kind recht op net zoveel tijd met de andere ouder. Is een co-ouderschap dan op zijn plaats? Of moet u gaan ‘birdnesten’? Een weekendregeling kan passend zijn. Al is dat niet altijd de meest gewenste regeling. Een klein kind vraagt om een andere aanpak dan een puber. Welke informatie moet u delen? En hoe gaat u om met de financiën? Hoe moet u nog samen afspraken maken over de ontwikkeling van uw kind als er sprake is van een scheiding? Wij helpen u bij de beantwoording van deze vragen.

De zorgregeling

Waneer en waar?

Gescheiden gaan leven hoeft niet een einde te betekenen aan de opbouw van een band met uw kind. Een scheiding kan er juist voor zorgen dat die band verstevigd en bestendigd wordt. Wel moeten er dan passende afspraken worden gemaakt over het contact met de andere ouder. Wij streven naar een regeling die is afgestemd op uw beide mogelijkheden, wensen en die zo mogelijk een goede afspiegeling zijn van de zorgtaken tijdens uw relatie. Alles binnen de mogelijkheden die er in het concrete geval zijn.

De kinderalimentatie

De kosten goed geregeld

In een goed ouderschapsplan staat duidelijk omschreven hoeveel de kinderen nodig hebben, de zogenaamde ‘behoefte’. Dit wordt beschreven aan de hand van het gezinsinkomen en de eventuele andere factoren die belangrijk zijn voor uw kinderen.

Daarna wordt beschreven hoe de verdeling van enerzijds de zorgtaken en anderzijds de inkomens is geregeld. Dat vergt deskundigheid en ervaring. Aan de hand van de juiste gegevens wordt een berekening opgemaakt die recht doet aan alle belangen. U wilt toch immers zekerheid? Op basis van deze gegevens wordt een alimentatie voorgesteld en na overleg vastgesteld.

Duurzame oplossingen

Familierechtadvocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.