Ondertoezichtstelling (OTS)

Bescherming in het belang van de kinderen
Om de ernstige bedreiging weg te nemen
Direct een advocaat nodig?

Dreigt uw kind Onder Toezicht (OTS) te worden gesteld?

U hoeft het niet alleen te doen

Uw kind staat onder toezicht of dit dreigt te gaan gebeuren. Als u eenmaal verstrikt bent geraakt in het web van de jeugdbescherming is dit geen makkelijke situatie om uit te komen. Het is fijn als u dan een ervaren en betrokken advocaat naast u heeft staan om u te begeleiden en te helpen om u te verweren.

De kinderrechter bepaalt

Op advies van de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie of een (pleeg)ouder kan uw kind onder toezicht worden gesteld door de Kinderrechter.
Er wordt gekozen voor een OTS wanneer er een ernstige bedreiging wordt gezien voor de ontwikkeling van uw kind. Vrijwillige hulpverlening wordt dan dan niet meer afdoende gevonden om de problemen in uw gezin op te lossen. En een deel van de verantwoordelijkheid over uw kind wordt afgenomen.

Doel van OTS

Een ondertoezichtstelling is bedoeld om te zorgen dat een kind of jongere in veilige omstandigheden opgroeit en dat de ouders of verzorgers de nodige (professionele) hulp krijgen. Het doel is om de situatie zodanig te verbeteren dat u weer zelfstandig de opvoeding en verzorging over uw kind kunt oppakken en ter hand kunt nemen.

Wat kunt u doen?

Het kan zijn dat de instanties een beeld van u hebben gevormd die totaal niet overeenkomt met uw werkelijkheid. Er wordt niet naar u geluisterd en u staat machteloos tegen het juridisch geweld. Wij kunnen namens u verweer voeren en zorgen voor verbetering. Wordt de OTS alsnog uitgesproken, dan is er minimaal eens per jaar een toetsingsmoment waar wij u naar toe kunnen begeleiden. Zodat de rechter, als hij of zij moet kijken naar de gronden voor de gezagsbeperkende maatregel, beter kan beoordelen of deze beslissing nog steeds nodig is. Ook nu kunnen wij namens u verweer voeren tijdens de zitting, opdat uw standpunten wèl gehoord worden. Ons team van jeugdrecht advocaten heeft hier veel ervaring mee en helpt u hier graag bij.

Wat is een OTS?

Een gezagsbeperkende maatregel

Een ondertoezichtstelling is een overheidsmaatregel die wordt genomen door een een Kinderrechter om te waarborgen dat een kind of jongere in veilige omstandigheden opgroeit. Deze maatregel moet als laatste redmiddel worden ingezet, in het geval het niet lukt om in het vrijwillig kader tot oplossingen te komen. Dit betekent dat er gezocht moet zijn naar oplossingen binnen het eigen netwerk of hulpverlening die uw zelf wenst.

Een OTS kan worden opgelegd bij kinderen of jongeren die:

 • worden blootgesteld aan huiselijk geweld of mishandeling;
 • worden verwaarloosd door de ouders of verzorgers;
 • psychische of emotionele problemen hebben en niet de juiste zorg krijgen;
 • worden beïnvloed door een criminele omgeving;
 • leven in slechte sociale omstandigheden;
 • worden gedwongen tot prostitutie, kinderarbeid, of andere vormen van uitbuiting.

Uitspraak rechter OTS

Wat gebeurt er met het kind?

Wat er gebeurt met een kind bij een ondertoezichtstelling is afhankelijk van de specifieke situatie en de omstandigheden waaronder de OTS is opgelegd. In het algemeen kan een OTS echter de volgende gevolgen hebben voor een kind:

Onder toezicht van een instantie

Het kind wordt onder toezicht gesteld van een gecertificeerde instelling. De medewerker waar u het meeste contact mee zult hebben is de jeugdbeschermer (vroeger ‘gezinsvoogd’ genoemd). Deze persoon zal regelmatig contact hebben met u en met uw kind over de problematiek en hoe die weg te nemen.

Uithuisplaatsing (UHP) indien nodig

Lukt het niet om de problemen aan te pakken, dan is het mogelijk dat uw kind uit huis wordt geplaatst. Dit gebeurd eigenlijk alleen wanneer de gecertificeerde instelling van mening is dat uw kind niet veilig meer is in de huidige omgeving. De uithuisplaatsing kan in een pleeggezin dan wel gezinshuis zijn of wanneer het kind speciale zorg nodig heeft, in een instelling voor kinder- of jeugdzorg.

Counseling of therapie

Een ondertoezichtstelling is er om problemen aan te pakken. Bij psychische of emotionele problemen kan bijvoorbeeld een therapeut of counselor worden ingezet. Alles met het doel om het beter te maken. Mocht de hulp te zwaar worden ingezet, of juist de verkeerde hulp worden gebracht? Zit u daar niet op te wachten? Wij kunnen u helpen.

Hoe kunnen onze advocaten u helpen bij een

Ondertoezichtstelling (OTS)

Wat wij voor u kunnen doen:

 • Wij vertegenwoordigen u tijdens het proces en de rechtszaak. Wij helpen om uw standpunt te verdedigen en bewijs aan te leveren dat het kind veilig is;
 • Ondersteuning en begeleiding in de wet en regelgeving rondom de OTS;
 • Wij kunnen de belangen van kinderen/jongeren behartigen en hen helpen hun mening te uiten;
 • Wij kunnen bemiddelen tussen ouders/verzorgers van het kind en de instantie die de OTS heeft aangevraagd;
 • Wij begeleiden u tijdens de periode van de OTS. Wij helpen te begrijpen wat er van u wordt verwacht en hoe u kan voldoen aan de eisen die er worden gesteld;

De juiste bescherming

Jeugdrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.