Kinderontvoering vanuit Nederland

Is uw kind ontvoerd naar het buitenland?
Er zijn zeker mogelijkheden bij de Nederlandse rechter
Direct een advocaat nodig?

Goed advies, voordat het te laat is

Dreigt kinderontvoering?

In het geval een Internationale Kinderontvoering vanuit Nederland dreigt, kunnen wij u snel en effectieve adviezen geven om dat te voorkomen. Veelal dreigen ouders in een internationale relatie met ontvoering van het kind naar het thuisland. Juist ter voorkoming van kinderontvoering zijn er veel regels en procedures opgesteld, waar een reguliere advocaat vaak onvoldoende kaas van gegeten heeft. Wij weten welke wegen u kunt bewandelen en assisteren u bij het proces. 

Snel schakelen

Is uw kind opgegroeid in Nederland en is hij of zij nog maar kort weg? Dan kunnen wij snel voor u schakelen. Behalve dat u kunt vragen om teruggeleiding in het land waar het kind verblijft, zijn er binnen Nederland zeker mogelijkheden in het geval van een internationale  kinderontvoering vanuit Nederland. 

Tijdelijke en langdurige beslissingen

U kunt vragen om tijdelijke beslissingen, opdat u in het buitenland sterker staat. Daarnaast kunnen wij u bewijs geven voor het bestaan van het gezamenlijk gezag. En het is mogelijk om beslissingen te vragen omtrent de internationale kinderontvoering naar Nederlands recht of bewijs over de ouderlijke verantwoordelijkheid, waaronder het ouderlijk gezag, de hoofdverblijfplaats en de vaststelling van een internationale omgangsregeling. Met deze uitspraken staat u sterker in het buitenland. 

Gewone verblijfplaats

De gewone verblijfplaats van een kind komt overeen met de plaats waar zich het gewone centrum van zijn leven bevindt, rekening houdend met zijn sociale- en gezinsmilieu. Het begrip gewone verblijfplaats brengt een zekere integratie in een sociale en familiale omgeving van het kind tot uitdrukking. Daartoe moet onder meer rekening worden gehouden met de duur, de regelmatigheid, de omstandigheden en de redenen van het verblijf op het grondgebied van een staat en van de verhuizing van het gezin naar die staat, de nationaliteit van het kind, de plaats waar en de omstandigheden waaronder het naar school gaat, de talenkennis en de familiale en sociale banden van het kind in die staat. De aangezochte rechter moet volgens het EU-Hof op basis van de feitelijke omstandigheden beoordelen waar het kind zijn gewone verblijfplaats heeft. Wij kunnen in het geval van een kinderontvoering vanuit Nederland voor u beoordelen waar de gewone verblijfplaats ligt.

Gezag en omgang

In geval van gezamenlijk gezag heeft de rechter op grond van art. 1:253a BW de mogelijkheid om de ouder bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, te verbieden op grote afstand van de andere ouder te gaan wonen, dan wel eerstgenoemde ouder te gelasten om terug te verhuizen in het geval van kinderontvoering vanuit Nederland, of zich te vestigen op zodanige afstand van de andere ouder dat omgang tussen het kind en die ouder kan plaatsvinden. Op 15 oktober 2021 heeft de Nederlandse Hoge Raad op verzoek van onze cassatieadvocaat in een van onze zaken besloten dat het niet nakomen van een omgangsregeling reden kan zijn om een ouder met eenhoofdig gezag te gelasten om terug te verhuizen. De grondslag hiervoor is artikel 1:247 lid 3 BW in combinatie met artikel 8 EVRM op grond waarvan de rechter is gehouden alle in het gegeven geval gepaste maatregelen te nemen om de met het gezag belaste ouder ertoe te bewegen alsnog medewerking te verlenen aan omgang tussen het kind en de andere ouder.

Gezagswijziging

Ondanks dat een kinderontvoering vanuit Nederland een behoorlijke inbreuk is op het gezagsrecht en het vertrouwen ernstig kan schaden, is enkel een internationale kinderontvoering normaliter onvoldoende om direct een wijziging van het gezag te krijgen. Wel kan het zijn dat de rechter vindt dat een gezagswijziging na een internationale kinderontvoering aan de orde is. De vereisten voor een dergelijk verzoek zijn enerzijds dat uw kind klem of verloren raakt tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin op korte termijn verbetering in gaat komen of anderzijds dat een wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. De kansen op een succesvolle procedure zijn afhankelijk van allerhande factoren die nauwkeurig afgewezen zullen worden. Laat u door ons informeren of die omstandigheden zich voordoen. 

Raadpleeg een IKO specialist voordat het te laat is

IKO advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.