Kinderontvoering naar Nederland

Wat als uw kind naar Nederland is ontvoerd?
Voor het juiste advies bij ingewikkelde omstandigheden
Direct een advocaat nodig?

Uw kind verblijft zonder toestemming in Nederland

Ervaring met kinderontvoeringszaken

Verblijft uw kind in Nederland, terwijl hij of zij voorheen in het buitenland woonde of andersom en is er een juridisch geschil over dit verblijf, dan kunnen wij u informeren, adviseren en bijstaan bij een eventuele teruggeleidingsprocedure.

Juiste afweging

Bij kinderontvoering naar Nederland bent u aan het juiste adres. Wij zijn goed ingevoerd in de materie, zijn bekend met de instanties en kunnen de vertaling maken tussen de juridische taal en uw standpunten daaromtrent. Dient een verzoek tot teruggeleiding aanhangig te worden gemaakt of is dat ingediend. Wij maken een juiste afweging van wat wel of niet belangrijk is. Op deze wijze bouwen wij uw zaak op en bepleiten de zaak, zodat de rechters kunnen beslissen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden. 

Wel of geen terugkeer

Inzet van een teruggeleidingsverzoek bij een kinderontvoering naar Nederland is altijd dat het kind terugkeert naar het land van zijn of haar gewone verblijfplaats. Maar er kunnen omstandigheden zijn dat deze teruggeleiding niet in het belang van het kind is, of dat het kind zich verzet tegen deze terugkeer. Deze standpunten moeten zorgvuldig worden verwoord en duidelijk worden uitgedragen, om uw kansen groter te maken in geval van een procedure. 

Cross-border Mediation

In sommige gevallen is er nog wel mediation mogelijk om te bezien of de geschillen onderling opgelost kunnen worden. Of om er juist voor te zorgen dat het prille herstel van het contact gewaarborgd blijft, ook na de procedure. Voor kinderontvoering naar Nederland is er een mogelijkheid van een zogenaamde cross-border mediation, een gespecialiseerde vorm van mediation. Mocht u kiezen voor deze vorm van geschil oplossing, dan kunt u wellicht de nodige hulp en steun gebruiken. 

Weten waar uw kind is

Veel ouders hebben wel een idee, maar geen zekerheid in geval van kinderontvoering naar Nederland. Vanwege onze jarenlange ervaring met dit soort kwestie, weten wij de wegen die u moet bewandelen, wie u moet benaderen en wat u het beste kunt doen. Tijdens het eerste gesprek wordt u al geïntroduceerd in de juridische wereld van de internationale kinderontvoering en krijgt u, indien gewenst, handvatten. Wij kunnen een deel van uw zorgen overnemen en u begeleiden bij het proces, opdat u sterker staat als de zaak voor de rechter komt.

Uw rechten

Bent u met het gezamenlijk gezag over uw kind belast, dan is de toestemming van de andere ouder bij een internationale verhuizing een vereiste. Zelfs bij het ontbreken van een gezamenlijk gezag kan het zijn dat toch de toestemming nodig is van de andere ouder. Dat heeft de Hoge Raad in 2021 beslist, nadat de moeder van een kind van een van onze cliënten was verhuisd naar het buitenland zonder toestemming te krijgen of te vragen. In die zaak is beslist dat de rechter dan toch kan gebieden dat die andere ouder terug verhuist.

Overleg of procedure

Bij Internationale kinderontvoeringszaken spelen vaak behoorlijk tegenstrijdige belangen. De ene ouder verhuist meestal niet voor niets en laat een leven achter. De andere ouder blijft achter met een hoop onzekerheden, gemis en vragen. Het doel van de kinderontvoeringsverdragen is terugkeer naar de oude situatie, maar wat als die situatie niet optimaal meer is? Of wat als de kinderen zich inmiddels verzetten of geworteld zijn in de nieuwe omgeving? Hoe verloopt de procedure en hoe kan er voor worden gezorgd dat het contact weer wordt hersteld? Bij deze specifieke vragen bieden wij raad en advies.

De weg in het internationaal familierecht

IKO advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.