Heeft u een jeugdrechtadvocaat nodig?

Omdat u wilt beschermen wat er echt toe doet
Neem direct contact op

Jeugdrecht

U hoeft het niet alleen te doen

Uw kind staat Onder Toezicht (OTS) of dit dreigt te gebeuren. Het is fijn als u dan een ervaren en betrokken advocaat naast u heeft staan om u te begeleiden, te adviseren en de juridische vertaalslag te kunnen maken.

Wat kunnen wij doen?

Wij begrijpen wat Jeugdbescherming zegt en leggen dat in vertrouwen aan u uit. Daarnaast helpen wij om namens u verweer te voeren tegen bijvoorbeeld het verzoek om uw kind onder toezicht te stellen

De kinderrechter bepaalt

Het verzoek om een OTS komt meestal van de Raad voor de Kinderbescherming. Het Openbaar Ministerie, de GI, of een (pleeg)ouder kunnen de kinderrechter vragen of uw kind onder toezicht moet worden gesteld. Er wordt gekozen voor de Ondertoezichtstelling wanneer er een (ernstige) bedreiging wordt gezien bij de ontwikkeling van uw kind. Het is dan wel vereist, dat andere middelen hebben gefaald. Vrijwillige hulpverlening is, volgens de instanties, niet meer voldoende om de problemen op te lossen. 

Doel van OTS

Een OTS is bedoeld om de bestaande problematiek in het gezin te verhelpen, of zodanig te verminderen dat de situatie voor uw kind voldoende en liefst blijvend verbetert. Het belang van het kind bij een zorgeloze groei naar volwassenheid is altijd het uitgangspunt. 

Toetsingsmoment

De OTS moet elk jaar opnieuw worden getoetst. En daar ligt een kans voor u. Zo kan het zijn dat de aanpak en de tenuitvoerlegging voortvarender kan. Wij kunnen de termijnen in de gaten houden en u begeleiden bij een goed verloop van het traject. Tijdens de zitting kunnen wij het opgebouwde dossier presenteren en gemotiveerd verweer voor u voeren, zodat de rechter beter kan beoordelen of de OTS (nog steeds) nodig is. Ons team van jeugdrechtadvocaten en juristen heeft hier veel ervaring mee zodat zij u deskundig kunnen bijstaan.

Wist u dat?

Jeugdrecht is geregeld in
het Burgerlijk Wetboek en de Jeugdwet

In Nederland is het jeugdrecht onder meer geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarin bijvoorbeeld de Ondertoezichtstelling is opgenomen. De uitvoering van de jeugdhulp is geregeld in de Jeugdwet.

Verhuizen tijdens de OTS
Niet mag zonder toestemming?

Een OTS is een beperking van het ouderlijk gezag. Dit houdt onder meer in dat u niet meer alleen mag beslissen over uw kind. Ondanks dat het vroeger wel kon, mag u inmiddels tijdens een OTS niet zonder toestemming van de rechter verhuizen. Doet u dat toch, dan kan dat consequenties hebben.

Wij deskundige hulp bieden
bij jeugdrechtelijke kwesties?

Raad en daad in een moeilijke situatie, dat is waar wij al jarenlang voor staan. Vanwege onze specialistische juridische kennis kunnen wij u uitstekend bijstaan ter zitting of juist goed adviseren om een kinderbeschermingsmaatregel te voorkomen.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Onze advocaten en juristen staan u graag bij in het
jeugdrecht

Ondertoezichtstelling (OTS)

Uw kind staat Onder Toezicht of een Ondertoezichtstelling (OTS) dreigt te gebeuren. U staat er niet alleen voor. Wij helpen u bij deze juridische procedure, staan u bij tijdens het proces en voeren verweer namens u in de taal die de rechter begrijpt. Met onze kennis en ervaring weten wij de weg.

lees meer

OTS Ondertoezichtstelling kind - Jeugdrecht advocaat nodig? La Causa advocaten

Uithuisplaatsing (UHP)

Uw kind moet verplicht elders verblijven omdat de instanties en de rechter vinden dat het thuis niet meer gaat. Goede en deskundige bijstand is essentieel bij uithuisplaatsing, om te beschermen wat u het meeste lief is.

lees meer

uithuisplaatsing - jeugdrecht advocaat nodig? La Causa advocaten is er voor u

Pleegzorg

Juridische hulp bij zorg voor kinderen die andere biologische ouders hebben. U neemt al de moeite om andermans kinderen op te voeden. Als er dan toch geschillen ontstaan over pleegzorg, is het wel zo prettig om een gespecialiseerde advocaat om raad en advies te kunnen vragen.

lees meer

Pleegzorg - jeugdrecht advocaat nodig? La Causa advocaten is er voor u en uw kind(eren).

Gesloten jeugdzorg

Wanneer de rechter besluit tot gesloten jeugdzorg, dan spelen er, of is er meestal een verdenking van, ernstige problemen zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, psychische problemen of ernstige gedragsproblemen. Bent u het niet eens met de uitspraak of wilt u juridisch advies en begeleiding in uw situatie? Wij kennen de weg en staan voor u klaar.

lees meer

Gesloten jeugdzorg - jeugdrecht advocaat

Veilig Thuis

Het Meld- en Adviespunt bij vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Mocht u zorgen hebben over een van deze onderwerpen? Bel 0800-2000 of vraag ons wat onze ervaringen zijn met deze instantie en wat zij mogelijk voor u kunnen doen.

lees meer

Veilig thuis - jeugdrecht advocaat nodig? La Causa advocaten is er voor u.

Jeugdbeschermingstafel

Gezamenlijk in gesprek met de gemeente en instanties over de groei en veiligheid van uw kind. Het doel van de jeugdbeschermingstafel is te komen tot een wijs besluit dat de ontwikkeling van uw kind ten goede zal komen. Uw kind staat centraal. Wij bieden steun en hulp om het gesprek in goede banen te leiden.

lees meer

Jeugdbeschermingstafel / Jeugdtafel - jeugdrecht advocaat - La Causa advocaten

Raad voor de Kinderbescherming

Een overheidsinstelling die moet waken over de belangen van alle kinderen. De Raad voor de Kinderbescherming kan worden ingezet in een veelvoud van situaties. Denk aan problemen thuis, een conflictscheiding, internationale omgangsregeling, pleegouder worden, voogdij, spijbelen en het jeugdstrafrecht.

lees meer

Raad voor de kinderbescherming - Jeugdrecht advocaat nodig?

Jeugdbescherming

Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien zodat ze later als evenwichtige volwassenen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Die verantwoordelijkheid ligt vooral bij u als ouder. Lukt het (even) niet om de pedagogische verantwoordelijkheid te nemen of waar te maken, dan kan de veiligheid en ontwikkeling van uw kind ernstig bedreigd worden. En soms is een jeugdbeschermingmaatregel dan aan de orde. Vindt u dat dit niet nodig is? Wij kunnen u helpen.

lees meer

Jeugdbescherming - jeugdrecht advocaat nodig? La Causa advocaten

Schriftelijke aanwijzing

Heeft u een schriftelijke aanwijzing ontvangen van de Gecertificeerde Instelling of Jeugdbeschermer, waarin u wordt verplicht om juist iets wel of juist niet te doen? Wij kunnen de juiste inschatting voor u maken. Zo nodig, starten wij een beroepsprocedure voor u bij de Kinderrechter.

lees meer

Schriftelijke aanwijzing - jeugdrecht advocaat nodig?

Meer informatie over het jeugdrecht

Jeugdbeschermingstafel / Jeugdtafel - jeugdrecht advocaat - La Causa advocaten

Wat doen onze
advocaten voor u

  • U vertegenwoordigen tijdens de rechtszaak en begeleiden in het proces hiernaartoe.
  • Waken voor uw juridische belangen en zorgen dat uw standpunt goed wordt belicht voor en tijdens de rechtszaak.
  • In duidelijke taal verwoorden van juridische termen en van de interpretatie die de hulpverlening aan uw situatie geeft.
  • Bemiddelen indien nodig, tussen u en de andere ouder of de hulpverlening, opdat u sterker uit de strijd komt.

Juridische hulp bij een
ONDERTOEZICHTSTELLING (OTS)

Een ondertoezichtstelling houdt in dat uw ouderlijk gezag tijdelijk wordt beperkt.

U krijgt te maken met verplichte hulp, bemoeienis van buitenaf en diverse trajecten en termen waar u mogelijk nog niet eerder mee te maken heeft gehad.

Wij helpen u bij de interpretatie en zijn alert op onnodige inmenging. Zo nodig gaan wij namens u naar de rechter.

Behalve uw belang, waken wij voor de belangen van uw kind, zodat hij of zij goed beschermd wordt.

kind verdrietig
advocatenkantoor met wetboeken strafrecht advocaat

Toepassing van het jeugdrecht
WAT is een OTS?

Een ondertoezichtstelling is een kinderbeschermingsmaatregel die alleen opgelegd kan worden door de rechter. Deze maatregel wordt als uiterste redmiddel ingezet. Eerst moet er zijn gezocht naar oplossingen binnen de vrijwillige hulpverlening, zoals bijvoorbeeld het jeugdteam van de gemeente.

Er wordt altijd een jeugdbeschermer toegewezen die regelmatig contact heeft met u en uw kind.

Deze jeugdbeschermer, ook wel bekend als de gezinsvoogd, heeft als taak om een plan van aanpak met u op te stellen, opdat u gerichte hulp kunt krijgen en weet wat er moet gaan gebeuren om de situatie voor uw kind te verbeteren.

Bij geschillen met deze gezinsvoogd staan wij graag voor u klaar.

 

 

Jeugdrechtadvocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek online of op onze vestigingen in Leiden en Delft.