Jeugdbescherming

Gecertificeerde instelling
Om het toezicht uit te kunnen voeren
Direct een advocaat nodig?

Het recht om veilig op te mogen groeien

Wat is jeugdbescherming?

Voor kinderen die opgroeien in een onveilige situatie of in hun ontwikkeling worden bedreigd is er jeugdbescherming, zodat zij kunnen zorgen dat deze kinderen opgroeien tot evenwichtige volwassenen die volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. De jeugdbescherming komt nooit zomaar in beeld. Er moet een goede reden en een noodzaak zijn voor inmenging in uw privé leven.

Gecertificeerde Instelling

Jeugdbeschermingstaken worden uitgevoerd door de zogenoemde gecertificeerde instellingen. Dat betekent dat de instelling voor jeugdbescherming of jeugdreclassering gecertificeerd moet zijn en aldus aan een normenkader moet voldoen.

Wanneer komen zij in beeld?

Nadat de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek heeft gedaan en een verzoek hebben neergelegd bij de Kinderrechter, heeft de Gecertificeerde Instelling het doel om de bedreiging voor de veilige ontwikkeling van een kind op te heffen.

Preventieve jeugdbescherming

Tijdig herstel van de onveilige situatie

Zijn er zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van uw kind? Is er hulpverlening nodig en is dat mogelijk in overleg met de hulpverlening.

Jeugdreclassering

Begeleiding na een veroordeling

Jeugdreclassering is een vorm van jeugdzorg waarbij de jongere wordt geholpen, begeleid en gecontroleerd. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, recidive te voorkomen door positieve levensdoelen op te stellen en kansen te creëren voor de jongere in de maatschappij.

Leeftijd

Ook na het 18e levensjaar

Jeugdzorg wordt in principe geboden aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Jeugdhulp en jeugdreclassering kunnen doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, maar dan moet daartoe expliciet besloten worden door de gemeente (jeugdhulp) of de rechter (jeugdreclassering). Jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen mogen daar tot hun 21ste levensjaar blijven wonen, tenzij ze willen dat de hulp eerder stopt.

Met recht beschermd

Jeugdrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.