Internationale kinderontvoering (IKO)

Heeft u gespecialiseerde rechtsbijstand nodig in het geval van een kinderontvoering?

Mr. J.H. Weermeijer-Patist is dé erkend specialist  op dit rechtsgebied.

De kracht van een advocaat met deskundigheid en veel ervaring in Internationale zaken geeft rust en biedt duidelijkheid voor u en uw kind. Wacht niet te lang met advies te vragen, want elke dag telt!

Neem direct contact op

Internationale kinderontvoering

Uw kind dreigt ontvoerd te worden?

Is er een geschil met de andere gezaghebbende ouder over het verblijf van uw kind in Nederland? Dan bieden wij u bijstand, ook op subsidie basis. Een internationale kinderontvoering is het zonder toestemming van de andere ouder wegvoeren van een kind naar een ander land. Het niet doen terugkeren van een kind na een verblijf in het buitenland kan eveneens worden aangemerkt als kinderontvoering. U kunt de ontvoering melden bij de centrale autoriteiten.

Heftig en ingrijpend

Het achterhouden of niet doen terugkeren van een kind kan een ernstig en ingrijpend probleem zijn voor ouders en kinderen. Het kan leiden tot emotionele en financiële stress en kan ook psychische en sociale gevolgen hebben. Er bestaan internationale verdragen en wetten die zijn bedoeld om internationale kinderontvoering te voorkomen en om te helpen bij het terugkrijgen van kind(eren) als zij toch worden ontvoerd. Een voorbeeld hiervan is het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV ’80). Dit verdrag is gericht op het teruggeleiden van kinderen die zonder toestemming zijn weggevoerd naar een ander land.

Elke situatie is anders

Evenwel kan zich een situatie voordoen waarbij terugkeer van het kind niet in het belang van het kind is, of waarbij het kind zich verzet tegen een teruggeleiding. Mocht u te maken hebben met een situatie van internationale kinderontvoering, kan het verstandig zijn om ons gelijk om advies te vragen. Het IKO recht is een specifiek rechtsgebied, waarvoor specifieke regels en procedures gelden.

Onze IKO advocaten staan u bij

Onze advocaten voeren regelmatig procedures op dit gebied en zijn aangesloten bij de specialisatievereniging voor Kinderontvoeringszaken. Rechtsbijstand op basis van een toevoeging is geen enkel probleem. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met centrum iko.

Wist u dat?

Betrokkenheid bij het

Televisieprogramma Ontvoerd

Het televisieprogramma ‘Ontvoerd’ met John van den Heuvel heeft al meerdere kinderontvoeringszaken in beeld gebracht. Ons kantoor is trots op de samenwerking bij enkele van deze zaken. Zo hebben zij meerdere malen gebruik kunnen maken van onze expertise bij het zoeken naar een oplossing in het geval van een kinderontvoering.

Nauwe samenwerking met

de Raad van de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is een deskundig adviseur van de rechter. Tijdens de mondelinge behandelingen en daar tussendoor mogen zij hun mening aan de rechter(s) geven. Ook helpt de Raad bij een begeleide omgang tijdens het proces. Bij de uitvoering van de beslissing kan de RvdK betrokken worden. 

De rechtsgebieden

Civielrecht en strafrecht

Kinderontvoering kan zowel een civiel (tussen burgers) als een strafrechtelijk gevolg hebben. Aangifte doen bij de politie kan op basis van onttrekking aan het gezag, art. 279 en 280 Sr. Let wel, een aangifte doen is niet hetzelfde als een melding maken bij  centrum internationale kinderontvoering. Wel kunnen deze twee zaken samenlopen. De politie kan uw kind ook internationaal signaleren. 

Onze advocaten en juristen staan u graag bij in

Kinderontvoerings-kwesties

Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV’80)

Dit verdrag is gericht op de teruggeleiding van kinderen die zonder toestemming zijn meegenomen en verblijven in een ander land. In deze internationale regeling wordt beschreven wanneer er sprake kan zijn van een ontvoering van een kind over een landsgrens. Meer dan 90 landen zijn hierbij aangesloten.

lees meer

Verordening Brussel II ter

De Verordening Brussel II vormt een fundament binnen de Europese Unie bij familiezaken die voor een Europese rechtbank komen. Het geeft uniforme regels voor lidstaten van de EU bij geschillen over ouderlijke verantwoordelijkheid in grensoverschrijdende situaties. Een belangrijk doel van de verordening is het beschermen van de belangen van kinderen bij dit soort situaties. De verordening versterkt de werking van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. Is uw kind vanuit een EU lidstaat ontvoerd?

lees meer

Kinderontvoering naar Nederland

Verblijft uw kind zonder toestemming in Nederland en zijn er goede redenen voor dat verblijf? Of is er sprake van kinderontvoering naar Nederland en moet uw kind terug naar het land van de gewone verblijfplaats? Kinderontvoering is altijd ingrijpend, onzeker en schadelijk voor alle partijen. Voor de beste rechtsbijstand bij deze specifieke situatie kunt u op ons rekenen.

lees meer

Kinderontvoering vanuit Nederland

Is er sprake van een kinderontvoering vanuit Nederland en wilt u weten wat u het beste kunt doen? Moet u aangifte doen? Kunt u uw kind laten opsporen? Of moet u naar de rechter? Bij een dergelijke zaak kunnen wij de nodige procedures starten, helpen bij de aangifte en vragen om de juiste gezagsbeslissingen. Alles met het doel om uw kind terug te krijgen en het contact te herstellen.

lees meer

Vervangende toestemming verhuizing

Wilt u Nederland verlaten en is er een andere ouder in het spel? Wij geven advies over wat u moet weten en doen voordat u vertrekt, want een goed doordacht en onderbouwd plan is noodzaak. Voor het beste advies en bijstand bij het maken van een doordacht plan of een procedure strekkende tot vervangende toestemming verhuizing.

lees meer

Haags Kinderbeschermingsverdrag (HKBV’96)

Het Haags Kinderbeschermingsverdrag (HKBV'96) regelt de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en is er voor maatregelen ter bescherming van kinderen.

lees meer

Meer informatie over IKO zaken

Jeugdbeschermingstafel / Jeugdtafel - jeugdrecht advocaat - La Causa advocaten

Hulp bij kinderontvoering

Doordat wij gespecialiseerd zijn op het gebied van het internationaal familierecht kunnen wij u goed helpen bij het navigeren van de complexe wettelijke kaders en procedures die van toepassing zijn op uw specifieke situatie en kunnen wij u direct adviseren over uw rechten en plichten. Deskundig advies kan vaak grotere problemen voorkomen.

Uw kind is ontvoerd

In het geval van een kinderontvoering, in zowel internationale als nationale zin, kunnen wij u helpen bij het vinden van de juiste instanties en wegen om uw kind te lokaliseren. Ook kunnen wij een verzoek tot teruggeleiding namens u indienen, zodat uw kind snel terugkeert. Daarnaast kunnen wij de rechter vragen om een tijdelijke zorgregeling.

Verdachte tijdens het verhoor - strafrecht advocaat
Kind op vliegveld - Internationale kinderontvoering - advocaat IKO

U vindt dat er géén sprake is van kinderontvoering

Verblijft u sinds kort in Nederland  met uw kind(eren) en is uw verblijf rechtmatig, of zijn er goede redenen om niet terug te moeten keren? Het Internationale Kinderontvoeringsrecht vraagt een deskundige aanpak. Goede en tijdige hulp bij deze vragen kan het verschil maken.

IKO Advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.