Internationale kinderontvoering (IKO)

Heeft u gespecialiseerde rechtsbijstand nodig in het geval van een kinderontvoering?

Mr. J.H. Weermeijer-Patist is dé erkend specialist  op dit rechtsgebied.

De kracht van een advocaat met deskundigheid en veel ervaring in Internationale zaken geeft rust en biedt duidelijkheid voor u en uw kind. Wacht niet te lang met advies te vragen, want elke dag telt!

Neem direct contact op

Internationale kinderontvoering

Heeft u te maken met kinderontvoering?

Is er een geschil met de andere gezaghebbende ouder over het verblijf van uw kind in Nederland? Dan bieden wij u bijstand, ook op subsidie basis. Een internationale kinderontvoering is het zonder toestemming van de andere ouder wegvoeren van een kind naar een ander land. Het niet doen terugkeren van een kind na een verblijf in het buitenland kan ook worden gezien als kinderontvoering. U kunt de ontvoering melden bij de centrale autoriteiten.

HKOV: Speciale verdragen en wetten

Het achterhouden of niet doen terugkeren van een kind kan een ernstig en ingrijpend probleem zijn voor ouders en kinderen. Het kan leiden tot emotionele en financiële stress en kan ook psychische en sociale gevolgen hebben. Er bestaan internationale verdragen en wetten die zijn bedoeld om internationale kinderontvoering te voorkomen en om te helpen bij het terugkrijgen van kind(eren) als zij toch worden ontvoerd. Een voorbeeld hiervan is het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV ’80). Dit verdrag is gericht op het teruggeleiden van kinderen die zonder toestemming zijn weggevoerd naar een ander land.

Elke situatie is anders

Evenwel kan zich een situatie voordoen waarbij terugkeer van het kind niet in het belang van het kind is, of waarbij het kind zich verzet tegen een teruggeleiding. Mocht u te maken hebben met een situatie van internationale kinderontvoering, dan kan het verstandig zijn om ons direct om advies te vragen. Het IKO recht is een specifiek rechtsgebied, waarvoor specifieke regels en procedures gelden. Wij zijn gespecialiseerd in IKO.

Onze ervaren IKO advocaten staan u bij

Onze advocaten voeren regelmatig procedures op dit gebied en zijn aangesloten bij de specialisatievereniging voor Kinderontvoeringszaken. Rechtsbijstand op basis van een toevoeging is geen enkel probleem. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met centrum iko.

Wist u dat?

Betrokkenheid bij het
Televisieprogramma Ontvoerd

Het televisieprogramma ‘Ontvoerd’ met John van den Heuvel heeft al meerdere kinderontvoeringszaken in beeld gebracht. Ons kantoor is trots op de samenwerking bij enkele van deze zaken. Zo hebben zij meerdere malen gebruik kunnen maken van onze expertise bij het zoeken naar een oplossing in het geval van een kinderontvoering.

Nauwe samenwerking met
de Raad van de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming is een deskundig adviseur van de rechter. Tijdens de mondelinge behandelingen en daar tussendoor mogen zij hun mening aan de rechter(s) geven. Ook helpt de Raad bij een begeleide omgang tijdens het proces. Bij de uitvoering van de beslissing kan de RvdK betrokken worden. 

De rechtsgebieden
Civielrecht en strafrecht

Kinderontvoering kan zowel een civiel (tussen burgers) als een strafrechtelijk gevolg hebben. Aangifte doen bij de politie kan op basis van onttrekking aan het gezag, art. 279 en 280 Sr. Let wel, een aangifte doen is niet hetzelfde als een melding maken bij  centrum internationale kinderontvoering. Wel kunnen deze twee zaken samenlopen. De politie kan uw kind ook internationaal signaleren. 

Onze advocaten en juristen staan u deskundig bij in
Kinderontvoerings-kwesties

Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV’80)

Dit verdrag is gericht op de teruggeleiding van kinderen die zonder toestemming zijn meegenomen en verblijven in een ander land. In deze internationale regeling wordt beschreven wanneer er sprake kan zijn van een ontvoering van een kind over een landsgrens. Meer dan 90 landen zijn hierbij aangesloten.

lees meer

Verordening Brussel II ter

De Verordening Brussel II vormt een fundament binnen de Europese Unie bij familiezaken die voor een Europese rechtbank komen. Het geeft uniforme regels voor lidstaten van de EU bij geschillen over ouderlijke verantwoordelijkheid in grensoverschrijdende situaties. Een belangrijk doel van de verordening is het beschermen van de belangen van kinderen bij dit soort situaties. De verordening versterkt de werking van het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980. Is uw kind vanuit een EU lidstaat ontvoerd?

lees meer

Kinderontvoering naar Nederland

Verblijft uw kind zonder toestemming in Nederland en zijn er goede redenen voor dat verblijf? Of is er sprake van kinderontvoering naar Nederland en moet uw kind terug naar het land van de gewone verblijfplaats? Kinderontvoering is altijd ingrijpend, onzeker en schadelijk voor alle partijen. Voor de beste rechtsbijstand bij deze specifieke situatie kunt u op ons rekenen.

lees meer

Kinderontvoering vanuit Nederland

Is er sprake van een kinderontvoering vanuit Nederland en wilt u weten wat u het beste kunt doen? Moet u aangifte doen? Kunt u uw kind laten opsporen? Of moet u naar de rechter? Bij een dergelijke zaak kunnen wij de nodige procedures starten, helpen bij de aangifte en vragen om de juiste gezagsbeslissingen. Alles met het doel om uw kind terug te krijgen en het contact te herstellen.

lees meer

Vervangende toestemming verhuizing

Wilt u Nederland verlaten en is er een andere ouder in het spel? Wij geven advies over wat u moet weten en doen voordat u vertrekt, want een goed doordacht en onderbouwd plan is noodzaak. Voor het beste advies en bijstand bij het maken van een doordacht plan of een procedure strekkende tot vervangende toestemming verhuizing.

lees meer

Haags Kinderbeschermingsverdrag (HKBV’96)

Het Haags Kinderbeschermingsverdrag (HKBV'96) regelt de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en is er voor maatregelen ter bescherming van kinderen.

lees meer

Meer informatie over IKO zaken

Jeugdbeschermingstafel / Jeugdtafel - jeugdrecht advocaat - La Causa advocaten

Specialistische hulp
bij kinderontvoering

Doordat wij gespecialiseerd zijn op het gebied van het internationaal familierecht, kunnen wij u snel en deskundig bijstaan. Wij helpen u bij het navigeren van de complexe wettelijke kaders en procedures die van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Daarnaast adviseren wij u direct over uw rechten en plichten.

Deskundig advies voorkomt vaak grotere problemen.

Uw kind is
ontvoerd

In het geval van een kinderontvoering, in zowel internationale als nationale zin, kunnen helpen wij u bij het vinden van de juiste instanties en wegen om uw kind te lokaliseren. Ook kunnen wij een verzoek tot teruggeleiding namens u indienen, zodat uw kind snel terugkeert. Daarnaast kunnen wij de rechter vragen om een tijdelijke zorgregeling.

Familierecht-advocaat heeft overleg en geeft advies
Kind op vliegveld - Internationale kinderontvoering - advocaat IKO

Wanneer u vindt dat er
géén sprake is van kinderontvoering

U verblijft sinds kort in Nederland met uw kind(eren) en uw verblijf is rechtmatig. Of zijn er goede redenen om niet terug te moeten keren? Het Internationale Kinderontvoeringsrecht vraagt een deskundige aanpak.

Goede en tijdige hulp bij deze vragen kan het verschil maken.

Wat is internationale kinderontvoering?

Internationale kinderontvoering vindt plaats wanneer bijvoorbeeld de ene ouder een kind, zonder toestemming van de andere ouder, meeneemt naar een ander land of het kind langer in het buitenland houdt dan is afgesproken.

Is dit bij u het geval of heeft u angst dat uw kind ontvoerd gaat worden? Dan is het belangrijk om goed juridisch advies in te winnen zodat u weet wat uw rechten zijn en u de juiste stappen kunt zetten.

Onze advocaat internationale kinderontvoering is gespecialiseerd in deze zaken. Neem contact met ons op voor juridische hulp.

Wat zijn mijn rechten bij internationale kinderontvoering?

Wanneer u als ouder te maken heeft met internationale kinderontvoering, heeft u recht op juridische bijstand. U heeft het recht om de terugkeer van uw kind te verzoeken, volgens het Haags Kinderontvoeringsverdrag.

Wij zijn gespecialiseerd in internationale kinderontvoering en kunnen u hier deskundig bij helpen.

Wat zijn de gevolgen van internationale kinderontvoering voor een kind?

Het is natuurlijk afhankelijk van de situatie wat de gevolgen van de ontvoering van uw kind zullen zijn. Het is belangrijk om altijd te denken en handelen in belang van het kind.

Hoe werkt het Haags Kinderontvoeringsverdrag?

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag (“HKOV”) is een internationaal verdrag dat regels bevat over de aanpak van internationale kinderontvoeringen. Het uitgangspunt van het verdrag is kinderontvoering voorkomen. Wanneer er toch een kinderontvoering plaatsvindt, kan de rechter op basis van de regels in het verdrag beoordelen of een kind terug moet of kan. De rechter die deze beoordeling maakt, is in principe de rechter in het land waar het kind naartoe is meegenomen. Hier bestaan uitzonderingen op. 

De regels gelden in principe voor landen die bij het HKOV zijn aangesloten. Een overzicht van die landen is terug te vinden op de website van Het Centrum Internationale Kinderontvoering

Stel dat slechts één van de twee landen lid is, dan bestaat er een mogelijkheid om het verdrag analoog toe te passen. Hierdoor kan de rechter alsnog beoordelen of het kind terug moet. 

Meer informatie over Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Wat zijn de kosten van juridische bijstand bij een internationale kinderontvoering?

De kosten voor de procedure hangen af van uw financiële situatie en van de duur en complexiteit van het proces. In sommige gevallen werken wij op basis van toevoeging. U kunt dan financiële ondersteuning krijgen in de kosten via de Raad voor Rechtsbijstand. In andere gevallen wordt er een uurtarief berekend. Wanneer wij een intake gesprek met elkaar hebben, zullen wij het financiële plaatje bespreken, zodat u weet waar u aan toe bent.

Welke stappen moet ik nemen als mijn kind is ontvoerd naar het buitenland?

Indien er sprake is van (verdenking van) een internationale kinderontvoering, is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk op de juiste manier actie onderneemt.

In het eerste geval neemt u contact op met de politie en maakt u melding van de ontvoering. U kunt de politie ook verzoeken om een Schengen Informatie Systeem (SIS)-melding te maken, zodat uw kind en de andere ouder gesignaleerd worden.

Neem vervolgens direct contact op met een advocaat die gespecialiseerd is in kinderontvoering. La Causa Advocaten staat bekend om haar kennis over internationale kinderontvoering en is hierin gespecialiseerd. De advocaten bij La Causa Advocaten kunnen u bijstaan en met de juiste stappen ervoor zorgen dat uw kind weer terugkeert. 

Hoe kunnen jullie advocaten mij helpen bij internationale kinderontvoering?

De ervaren advocaten van La Causa Advocaten kunnen u helpen om in contact te komen met de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden en het indienen van een teruggeleidingsverzoek.

Voorts kunnen zij u vertegenwoordigen in de rechtbank en u gedurende het gehele proces voorzien van juridisch advies. Zij weten de weg in het oerwoud van wetten en instanties, hebben ervaring met de situatie waar u in zit en weten wat er moet gebeuren om uw kind weer thuis te krijgen.

In uitzonderlijke gevallen kan La Causa Advocaten u helpen om in contact te komen met het programma ‘Ontvoerd’, om zo meer aandacht te krijgen voor uw zaak.

Hoe lang duurt het proces van terugkeer bij kinderontvoering?

Het is niet mogelijk om aan te geven hoelang het proces gaat duren. Dat is afhankelijk van uw situatie, van het land waar uw kind zich bevindt en de geldende wetten en procedures daar. De duur van het proces van terugkeer bij internationale kinderontvoering kan enorm variëren.

Bij een intake gesprek met onze advocaat internationale kinderontvoering kan uw situatie worden besproken en kunnen we misschien meer duidelijkheid geven over de mogelijke duur.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn kind wordt ontvoerd naar het buitenland?

Wanneer u denkt dat de situatie uit de hand zou kunnen lopen en uw kind meegenomen zal worden naar het buitenland, is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld om gegevens en bewijsmateriaal te verzamelen om een dossier op te bouwen. U kunt contact opnemen met Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) voor advies en informatie.

Uiteraard kunnen we u ook adviseren en ondersteunen in deze situatie. Het uitgangspunt is om de ontvoering te voorkomen. Mocht de situatie toch uit de hand lopen, dan zijn we er klaar voor om andere procedures op te starten.

Advocaat kinderontvoering nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.