Gesloten jeugdzorg

Voor als het thuis niet meer gaat
Een tijdelijke uitweg voor een betere toekomst
Direct een advocaat nodig?

Opname in een gesloten jeugdzorg instelling

Thuis lukt het niet meer

Gesloten jeugdzorg is een vorm van opvang voor kinderen die tijdelijk of permanent niet bij hun ouders kunnen wonen en die extra zorg en begeleiding nodig hebben zonder dat ze weg kunnen lopen. Deze vorm van jeugdzorg is de meest vergaande maatregel die wij in het civiele jeugdrecht kennen en een zogenaamde ‘ultimum remedium’, wat wil zeggen dat het alleen als het niet anders meer kan opgelegd mag worden. Wanneer is die uiterste maatregel dan nodig? En zijn er dan geen alternatieven die minder ingrijpend zijn?

Maatregelen

Uw kind mag immers met een machtiging gesloten jeugdzorg worden geïsoleerd uit de samenleving. Hulpverleners mogen streng ingrijpen, uw kind vasthouden en fixeren en gedwongen medicatie toedienen. Het kind mag zelfs worden opgesloten in een isoleercel.

Ondanks dat de hulpverleners deze vorm van geweld mogen inzetten om er voor te zorgen dat uw kind veilig is, kan een dergelijke opname zeer traumatiserend zijn voor u en uw kind.

U staat niet alleen

Wij zijn gespecialiseerd in jeugdzorg en kunnen u bijstaan bij dit soort moeilijke zaken en ingewikkelde termen uitleggen en verduidelijken. Wij helpen u door het doolhof van rechten en plichten en staan achter u bij geschillen of problemen die zich kunnen voordoen tijdens de gesloten jeugdzorg. Er kan een alternatief gezocht worden of zorg voor worden gedragen dat het traject zo spoedig mogelijk wordt beëindigd.

Wij kennen de weg

Met jaren ervaring op het gebied van jeugdzorg kennen wij de weg en de mogelijkheden. Heeft u vragen? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen in uw situatie? Bent u het niet eens met de uitspraak of heeft u een geschil met een de jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Alternatieven voor gesloten jeugdzorg

Een betere oplossing

Sommige kinderen hebben meer hulp nodig dan andere kinderen. Niet elk kind is in staat om in te zien dat het pad waar hij of zij in op is gegaan een doodlopende weg is. Voordat een rechter toekomt aan de vraag of een kind gesloten moet worden geplaatst in zijn of haar eigen belang, kan het verstandig zijn om samen met de hulpverlening te zoeken naar alternatieven voor gesloten jeugdzorg. En die alternatieven zijn er! Er bestaan meerdere geaccrediteerde en gecertificeerde professionele instellingen die zich druk maken om de belangen van kinderen in moeilijke situaties en daarbij een helpende hand willen bieden. Wij kunnen u helpen bij het vinden van deze instanties, opdat uw kind een betere weg in kan slaan. Alles met het zicht op een betere toekomst

Instanties voor de rechten van kinderen

Uw kind heeft rechten

De belangen van kinderen moeten worden beschermd. Deze kreet zou geen inhoud hebben, als er geen advocatuur was en geen instanties zijn die daarbij helpen. Doordat de belangen van kinderen zo fundamenteel groot zijn, is er veel aandacht voor hulpverlening van en advisering over de belangen van kinderen. Enkele instanties waar u mogelijk meer informatie kunt inwinnen zijn onder meer: de kinderombudsman, defence for children en stichting het vergeten kind. Behalve informatie over de rechten van het kind, kunt u hier terecht met vragen en aanvullende hulp in aanvulling op het advies en de bijstand die wij u kunnen bieden. Samen staat u sterker.

Is een gesloten instelling

een jeugdgevangenis?

Een gesloten jeugdzorg instelling, ook wel ‘jeugdzorg plus’ instelling genoemd, is geen jeugdgevangenis. Al lijkt het er helaas in sommige opzichten wel op. Uw kind kan worden opgesloten en mag de instelling niet weg. Hij of zij moet aanwijzingen opvolgen, dulden dat de kamers worden onderzocht en kan gedwongen medicatie krijgen. Het verschil is dat in een jeugdgevangenis kinderen zitten die iets strafbaars hebben gedaan. Meestal omdat ze veroordeeld zijn voor een zeer ernstig feit of meerdere malen met politie en justitie in aanmerking zijn gekomen. Een ander verschil is dat een machtiging gesloten jeugdzorg ten minste elk jaar opnieuw getoetst moet worden door de rechter. Een plaatsing in een jeugdgevangenis is voor de duur van de opgelegde straf in het vonnis van de rechter en dus niet afhankelijk van de duur van een jaar.

Naar een betere toekomst

Jeugdrecht advocaat nodig?

Heeft u een geschil met een jeugdbeschermingsinstantie of wilt u advies en begeleiding in uw situatie?