Familierecht advocaat nodig?

Wij staan voor u klaar met jarenlange ervaring in het Personen- en Familierecht
Neem direct contact op

Personen- en Familierecht

Ervaren familierecht advocaten met hart voor uw zaak

Gaat uw huwelijk door een moeilijke periode, of is de relatie duurzaam ontwricht, waardoor een echtscheiding dreigt? Staat u beiden open voor mediation, of bent u in de fase dat enkel een echtscheidingsadvocaat een oplossing biedt? Dan bent u bij ons advocatenkantoor aan het juiste adres voor gedegen juridisch advies, met een sociaal gezicht. Bovendien kiest u voor meer dan 18 jaar ervaring in de familierecht advocatuur. De naam “La Causa” zegt het al: wij staan voor uw zaak!

Uw kind centraal

Is er een geschil met uw ex-partner over het gezag, de omgangsregeling of de alimentatie? Lukt het niet om een ouderschapsplan overeen te komen? Of verkeert u in een andersoortige familierechtelijke situatie waar u niet uitkomt? Met ons gevoel voor maatwerk zorgen wij dat nauwkeurig bekeken wordt welke verzoeken passend zijn en voor u de oplossing bieden. Uw kind heeft even zoveel recht op een passende oplossing als u. Het uitgangspunt is dat u en de kinderen rust en zekerheid krijgen. De belangen van uw kind zijn uw motivatie, uw belang is onze drijfveer.

Juridische hulp en een luisterend oor

Bij La Causa Advocaten bieden wij niet alleen juridische hulp en rechtsbijstand, maar ook een luisterend oor. Wij weten hoe moeilijk het kan zijn om de weg te vinden in een web van emoties en regels. Iedereen heeft te maken met familiekwesties, want geen enkele familie is perfect. Daar hebben wij begrip voor én ervaring mee. Ons doel is om u uit uw lastige situatie te helpen. De belangrijkste middelen hiervoor vinden wij inzet, kennis van zaken en begrip voor uw situatie. Daarom vinden wij het belangrijk om met u mee te denken en u te begeleiden naar de uitgang van het doolhof.

Op naar een nieuw begin

Bent u onverhoopt verstrengeld geraakt in een familiekwestie en heeft u hulp nodig? Dan staat La Causa Advocaten voor u klaar! Wij manoeuvreren u met kennis en kunde door moeilijke situaties, met respect voor de verschillende belangen. Wij zijn trots op onze informele maar daadkrachtige aanpak in uw zaak. Wij geloven dat dit bijdraagt aan een prettige samenwerking en het opbouwen van een vertrouwensband. Wij helpen u graag om met een gerust gevoel een moeilijke periode door te komen, zodat uw pad vrij wordt gemaakt voor een nieuw begin!

Wist u dat?

Familierecht is geregeld in

het burgerlijk wetboek

In Nederland is het familierecht geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit deel van het BW bevat onder meer bepalingen over het huwelijk, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, geregistreerd partnerschap, gezag, omgang, jeugdbescherning, adoptie, voogdij en alimentatie.

Familierecht heeft betrekking op

alle soorten familierelaties

Het familierecht is van toepassing op alle situaties tussen echtgenoten en ouders en kinderen. Maar niet alleen tussen deze partijen kan een geschil ontstaan. Ook opa’s en oma’s, stiefouders en broers en zussen kunnen een juridisch geschil met elkaar hebben. 

Mag een kind zelf beslissen

bij een familierechtelijk conflict?

Een kind kan worden gehoord door de rechter. Daarbij staat het belang vna het kind voorop en is dat van eerste orde. In tegenstelling tot wat veel mensen denk, bepaald een kind van 12 jaar of ouder niet zelfstandig. Dat is aan de ouders of de rechter. Als u vragen heeft over het familierecht, of als u hulp nodig heeft bij het oplossen van een familierechtelijk conflict, neem dan contact met ons op. Wij zijn gespecialiseerd  in het familierecht.

Onze advocaten en juristen staan u graag bij in

Personen- en familierecht kwesties

Echtscheiding

Heeft u een echtscheidingsadvocaat nodig? Gaat u de scheiding aanvragen? Wij bieden u ondersteuning op juridisch en financieel vlak bij uw echtscheiding.

lees meer

echtscheiding / scheiding aanvragen? echtscheiding advocaat nodig? - La Causa advocatenkantoor

Mediation

Bent u gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het huwelijk of relatie geen kans van slagen meer heeft? En is er ruimte voor overleg? Dan heeft het zeker zin om in het kader van mediation eerst de gevolgen van die beslissing te bespreken. Samen met u praten wij over de vervolgstappen, uw ideeën en wensen. Het doel is om tot oplossingen te komen, zodat u weer verder kunt.

lees meer

Mediator scheiding aan tafel met echtpaar voor mediation scheiding

Ouderschapsplan

Ouders die gaan scheiden of hun samenleving verbreken zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Bij de vaststelling van deze overeenkomst worden de ouders geacht na te denken over de gevolgen van hun beslissing voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een zorgregeling of kinderalimentatie. Een goed ouderschapsplan vergt aandacht en betrokkenheid, waar wij u uitstekend bij kunnen helpen.

lees meer

Ouderschapsplan opstellen met advocaat

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag houdt in dat u de verantwoordelijkheid en zorg hebt over een minderjarig kind. Dat kunnen de biologische ouders zijn, maar ook een niet-biologische ouder kan onder omstandigheden vragen om gezag dan wel voogdij. Natuurlijk komt er nogal wat kijken bij het opvoeden van een kind. Geschillen over het gezag zijn soms helaas niet uit te sluiten. Zijn de meningen niet te verenigen? Dan is het verstandig ons te raadplegen.

lees meer

Bij aanvragen van ouderlijk gezag is het fijn een advocaat achter u te hebben staan

Omgangsregeling

Goed, onbelemmerd en regelmatig contact tussen een ouder en een kind is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Niet voor niets is het recht op omgang en de toegang tot een kind vastgelegd in de wet en internationale verdragen. Toch kan het zijn dat het contact, om welke reden dan ook, niet vanzelfsprekend is. Bij geschillen over de vaststelling van een omgangsregeling of zorgregeling kunnen wij u uitstekend verder helpen.

lees meer

Goede omgangsregeling of bezoekregeling is belangrijk voor kinderen

Alimentatie

Ex-echtgenoten, maar ook ouders zijn in beginsel verplicht tot betaling van een bijdrage in de kosten van opvoeding, verzorging en het levensonderhoud. Een maandelijkse alimentatie bijdrage kan voor de één hard nodig zijn, maar voor de ander een grote last. Wat is redelijk en nodig? Wij staan u bij met het berekenen van de alimentatie of de vaststelling van het maandbedrag door de rechter.

lees meer

Alimentatie, kinderalimentatie, partneralimentatie

Boedelscheiding

De juiste bijstand bij een verbreking van een samenleving. Deskundige hulp bij de verdeling van de inboedel, gezamenlijke rekeningen, het huis, een auto of andere belangrijke goederen. Om discussies of onduidelijkheden in het geval van een boedelscheiding te voorkomen, is het raadzaam goede afspraken te maken op papier. Lukt dat niet, dan maken wij de gang naar de rechter voor u.

lees meer

boedelscheiding - advocaat nodig bij verdeling bezittingen bij scheiding?

Voogdij aanvragen

Wilt u de verantwoordelijkheid krijgen over een kind dat is erkend door een andere vader? Of wordt uw kind al jarenlang opgevoed in uw gezin en wilt hij of zij graag dat u tevens de ouderlijke verantwoordelijkheid krijgt? Dan is voogdij onder een aantal omstandigheden mogelijk. Graag bespreken wij deze mogelijkheden met u.

lees meer

Kind met beer - Voogdij aanvragen, voogd worden - advocaat nodig?

Meer informatie over het familierecht

Jeugdbeschermingstafel / Jeugdtafel - jeugdrecht advocaat - La Causa advocaten

Een familirecht advocaat helpt u

navigeren door complexe wettelijke kaders en procedures

Door onze specialisatie en bevlogenheid op het gebied van het familierecht kunnen wij u uitstekend helpen bij het navigeren van de complexe wettelijke kaders en procedures die van toepassing zijn op uw specifieke situatie. Wij kunnen u snel helpen bij de  gerezen geschillen en u advieseren over uw rechten en plichten. Dat geeft rust en duidelijkheid.

Toepassing familierecht in

De advocatuur

In de advocatuur kan het familierecht worden toegepast op een breed scala aan situaties en kwesties die betrekking hebben op familierelaties. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:

 • Het opstellen of beoordelen van processtukken of echtscheidingsconvenanten;
 • Bijstand tijdens een procedure en bij de afwikkeling daarvan;
 • Het adviseren over uw rechten en plichten;
 • Het oplossen van familierechtelijke conflicten door middel van mediation of arbitrage.
Ouderschapsplan opstellen met advocaat
Man in handboeien - strafrecht en familierecht gecombineerd

Toepassing van het familierecht

in het strafrecht

In het strafrecht kan het familierecht van toepassing zijn op situaties waarbij huiselijk geweld mogelijk heeft plaatsgevonden tussen leden van dezelfde familie. Stopt het geweld niet of wordt u ten onrechte beschuldigd? Mocht het familierecht en strafrecht in uw leven samenlopen, dan weten wij raad.

  Financiële geschillen

  binnen het familierecht

  Heeft u onmin over de verdeling van de gemeenschappelijke goederen? Is de alimentatie niet goed geregeld? Of moet er een bijdrage komen voor de kinderen en komt u daar samen niet uit? Onze ervaring is dat deskundig advies een groot verschil kan maken. En niets doen is vaak duurder. Neemt u vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen discreet uw situatie bespreken.

   

  boedelscheiding - advocaat nodig bij verdeling bezittingen bij scheiding?
  OTS Ondertoezichtstelling kind - Jeugdrecht advocaat nodig? La Causa advocaten

  Jeugdrecht & familierecht

  Komen vaak samen

  Jeugdrecht en familierecht zijn twee gebieden van de advocatuur die vaak samenkomen. Jeugdrecht regelt de rechten en plichten van jongeren en hun ouders, terwijl familierecht de rechten en plichten regelt van alle mensen die binnen een familierelatie staan. In het kader van het jeugdrecht kan het voorkomen dat ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken De rechter kan dan beslissen om een kind onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen. Bij La Causa Advocaten hebben wij expertise op beiden rechtsgebieden en kunnen u hierbij helpen.

  Familierecht advocaat nodig?

  Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op een van onze kantoren in  Leiden en Delft of online.