Familierecht advocaat nodig?

Wij staan voor u klaar met jarenlange ervaring in het Personen- en Familierecht
Neem direct contact op

Personen- en Familierecht

Ervaren familierecht advocaten met hart voor uw zaak

Wanneer u een familierecht advocaat nodig heeft, zijn dat meestal gevoelige aangelegenheden. Problemen in relaties, huwelijken en families zijn vaak pijnlijk. Het is fijn als u dan hulp krijgt van iemand met verstand van zaken en met begrip voor uw situatie. Wij hebben meer dan 19 jaar ervaring in het familierecht en staan bekend om onze betrokken instelling. We geven u snel en deskundig, juridisch advies.

Huwelijksproblemen

Dreigt er een echtscheiding? Wanneer u daar beiden voor openstaat, kan mediation een oplossing bieden. Het kan ook dat u een echtscheidingsadvocaat nodig heeft om u te vertegenwoordigen en bij te staan. In beide gevallen staan wij voor uw klaar.

Uw kind centraal

Misschien zijn er problemen met de andere ouder over het gezag, de omgangsregeling of de kinderalimentatie. Of komt u er samen niet uit om een ouderschapsplan overeen te komen. Wat er ook aan de hand is, we bekijken nauwkeurig wat een passende oplossing voor u en uw kind(eren) is. Het uitgangspunt is dat u en uw kinderen, rust en zekerheid krijgen. Uiteindeijk heeft niemand baat bij onenigheid.

Overig familierecht

Ook voor de overige, nog niet genoemde familirecht kwesties, staat ons team voor u klaar.

Juridische hulp en een luisterend oor

Bij La Causa Advocaten bieden wij niet alleen juridische hulp en rechtsbijstand, maar ook een luisterend oor. Wij weten hoe moeilijk het kan zijn om de weg te vinden in een web van emoties en regels. Iedereen heeft te maken met familiekwesties, want geen enkele familie is perfect. Daar hebben wij begrip voor én ervaring mee. Ons doel is om u uit uw lastige situatie te helpen. We denken met u mee en begeleiden u naar de uitgang van het doolhof.

Op naar een nieuw begin

Wij zijn trots op onze informele maar daadkrachtige aanpak in uw zaak. Wij geloven dat dit bijdraagt aan een prettige samenwerking en het opbouwen van een vertrouwensband. Wij helpen u graag om met een gerust gevoel een moeilijke periode door te komen, zodat uw pad vrij wordt gemaakt voor een nieuw begin!

Wist u dat?

Familierecht is geregeld in

het burgerlijk wetboek

In Nederland is het familierecht geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit deel van het BW bevat onder meer bepalingen over het huwelijk, echtscheiding, scheiding van tafel en bed, geregistreerd partnerschap, gezag, omgang, jeugdbescherning, adoptie, voogdij en alimentatie.

Familierecht heeft betrekking op

alle soorten familierelaties

Het familierecht is van toepassing op alle situaties die kunnen ontstaan tussen mensen met een familieband. Zoals echtgenoten of tussen ouders en kinderen. Ook opa’s, oma’s, stiefouders, broers en zussen kunnen een juridisch geschil met elkaar hebben.

Mag een kind zelf beslissen

bij een familierechtelijk conflict?

Een kind kan worden gehoord door de rechter. Daarbij staat het belang van het kind voorop. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bepaalt een kind van 12 jaar of ouder niet zelfstandig. Dat is aan de ouders of de rechter. 

Onze advocaten en juristen staan u graag bij in

Personen- en familierecht kwesties

Echtscheiding

Heeft u een echtscheidingsadvocaat nodig? Gaat u de scheiding aanvragen? Wij bieden u ondersteuning op juridisch en financieel vlak bij uw echtscheiding.

lees meer

echtscheiding / scheiding aanvragen? echtscheiding advocaat nodig? - La Causa advocatenkantoor

Mediation

Bent u gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het huwelijk of relatie geen kans van slagen meer heeft? En is er ruimte voor overleg? Dan heeft het zeker zin om in het kader van mediation eerst de gevolgen van die beslissing te bespreken. Samen met u praten wij over de vervolgstappen, uw ideeën en wensen. Het doel is om tot oplossingen te komen, zodat u weer verder kunt.

lees meer

Mediator scheiding aan tafel met echtpaar voor mediation scheiding

Ouderschapsplan

Ouders die gaan scheiden of hun samenleving verbreken zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Bij de vaststelling van deze overeenkomst worden de ouders geacht na te denken over de gevolgen van hun beslissing voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een zorgregeling of kinderalimentatie. Een goed ouderschapsplan vergt aandacht en betrokkenheid, waar wij u uitstekend bij kunnen helpen.

lees meer

Ouderschapsplan opstellen met advocaat

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag houdt in dat u de verantwoordelijkheid en zorg hebt over een minderjarig kind. Dat kunnen de biologische ouders zijn, maar ook een niet-biologische ouder kan onder omstandigheden vragen om gezag dan wel voogdij. Natuurlijk komt er nogal wat kijken bij het opvoeden van een kind. Geschillen over het gezag zijn soms helaas niet uit te sluiten. Zijn de meningen niet te verenigen? Dan is het verstandig ons te raadplegen.

lees meer

Bij aanvragen van ouderlijk gezag is het fijn een advocaat achter u te hebben staan

Omgangsregeling

Goed, onbelemmerd en regelmatig contact tussen een ouder en een kind is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Niet voor niets is het recht op omgang en de toegang tot een kind vastgelegd in de wet en internationale verdragen. Toch kan het zijn dat het contact, om welke reden dan ook, niet vanzelfsprekend is. Bij geschillen over de vaststelling van een omgangsregeling of zorgregeling kunnen wij u uitstekend verder helpen.

lees meer

Goede omgangsregeling of bezoekregeling is belangrijk voor kinderen

Alimentatie

Ex-echtgenoten, maar ook ouders zijn in beginsel verplicht tot betaling van een bijdrage in de kosten van opvoeding, verzorging en het levensonderhoud. Een maandelijkse alimentatie bijdrage kan voor de één hard nodig zijn, maar voor de ander een grote last. Wat is redelijk en nodig? Wij staan u bij met het berekenen van de alimentatie of de vaststelling van het maandbedrag door de rechter.

lees meer

Alimentatie, kinderalimentatie, partneralimentatie

Boedelscheiding

De juiste bijstand bij een verbreking van een samenleving. Deskundige hulp bij de verdeling van de inboedel, gezamenlijke rekeningen, het huis, een auto of andere belangrijke goederen. Om discussies of onduidelijkheden in het geval van een boedelscheiding te voorkomen, is het raadzaam goede afspraken te maken op papier. Lukt dat niet, dan maken wij de gang naar de rechter voor u.

lees meer

boedelscheiding - advocaat nodig bij verdeling bezittingen bij scheiding?

Voogdij aanvragen

Wilt u de verantwoordelijkheid krijgen over een kind dat is erkend door een andere vader? Of wordt uw kind al jarenlang opgevoed in uw gezin en wilt hij of zij graag dat u tevens de ouderlijke verantwoordelijkheid krijgt? Dan is voogdij onder een aantal omstandigheden mogelijk. Graag bespreken wij deze mogelijkheden met u.

lees meer

Kind met beer - Voogdij aanvragen, voogd worden - advocaat nodig?

Meer informatie over het familierecht

Jeugdbeschermingstafel / Jeugdtafel - jeugdrecht advocaat - La Causa advocaten

Een familierecht advocaat helpt u
navigeren door het oerwoud van wetten en procedures

Voor u zeer waarschijnlijk geen dagelijkse kost, al die rechten, plichten, wetten en procedures. Voor ons is het dat wel, al vele jaren! Wij zijn familierecht specialisten. Daarom weten wij precies de weg door dit oerwoud en kunnen wij u uitstekend helpen bij het navigeren door de complexe wettelijke kaders en procedures waar u mee te maken krijgt in uw specifieke situatie. Dat geeft u duidelijkheid en daardoor rust.

Toepassing familierecht in

De advocatuur

In de advocatuur kan het familierecht worden toegepast op een breed scala aan situaties en kwesties die betrekking hebben op familierelaties. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:

  • Het opstellen of beoordelen van processtukken of echtscheidingsconvenanten;
  • Bijstand tijdens een procedure en bij de afwikkeling daarvan;
  • Het adviseren over uw rechten en plichten;
  • Het oplossen van familierechtelijke conflicten door middel van mediation of arbitrage.
Ouderschapsplan opstellen met advocaat
Man in handboeien - strafrecht en familierecht gecombineerd

Toepassing van het familierecht

in het strafrecht

In het strafrecht kan ook familierecht van toepassing zijn. Een voorbeeld daarvan is bij huiselijk geweld binnen het gezin. Het kan dat u een advocaat nodig heeft omdat het huiselijk geweld niet stopt en u stappen moet zetten. Het kan ook zijn dat u ten onrechte wordt beschuldigd van huiselijk geweld.

Wij zijn in beide rechtsgebieden gespecialiseerd. Wanneer het familierecht en strafrecht in uw leven samenlopen, dan weten wij raad.

Financiële geschillen

binnen het familierecht

Heeft u onmin over de verdeling van de gemeenschappelijke goederen? Is de alimentatie niet goed geregeld? Of moet er een bijdrage komen voor de kinderen en komt u daar samen niet uit? Onze ervaring is dat deskundig advies een groot verschil kan maken. En niets doen is vaak duurder. Neemt u vrijblijvend contact met ons op. Wij zullen discreet uw situatie bespreken.

 

boedelscheiding - advocaat nodig bij verdeling bezittingen bij scheiding?
OTS Ondertoezichtstelling kind - Jeugdrecht advocaat nodig? La Causa advocaten

Jeugdrecht & familierecht

Komen vaak samen

Jeugdrecht en familierecht zijn twee gebieden van de advocatuur die vaak samenkomen. Jeugdrecht regelt de rechten en plichten van jongeren en hun ouders, terwijl familierecht de rechten en plichten regelt van alle mensen die binnen een familierelatie staan. In het kader van het jeugdrecht kan het voorkomen dat ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet kunnen waarmaken De rechter kan dan beslissen om een kind onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen. Bij La Causa Advocaten hebben wij expertise op beiden rechtsgebieden en kunnen u hierbij helpen.

Wat is familierecht?

Familierecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met juridische kwesties binnen families en relaties. Voor een echtscheiding, alimentatie regeling, problemen rondom of bepalen van ouderlijk gezag en omgangsregelingen voor de kinderen, kunt u terecht bij een familierecht advocaat.

Wat doet een familierecht advocaat?

Een familierecht advocaat biedt juridisch advies, zij weten de weg en kunnen u adviseren over hoe u het beste met een bepaalde situatie om kunt gaan, of welke stappen u moet zetten.  Daarnaast begeleid en vertegenwoordigt de advocaat u in zaken zoals o.a. echtscheiding, mediation, alimentatie, voogdij en een ouderschapsplan. Zowel naar de tegenpartij als bij de rechter.

Wat kost een familierecht advocaat?

De kosten van een familierecht advocaat kunnen variëren en zijn afhankelijk van de situatie.

In het intakegesprek wordt een inschatting van de kosten gemaakt. Er wordt dan ook besproken of u in aanmerking komt voor toezegging (pro deo).

Meer informatie vindt u op de pagina tarieven

Wie betaalt kosten familierechtbank?

De kosten voor een rechtzaak in het familierecht worden door beide partijen zelf betaald. Het is wel mogelijk om de rechter te verzoeken, de andere partij uw proceskosten te laten betalen. De rechter bepaalt dan of dit verzoek redelijk is.

Hoe lang wachten op vonnis familierechtbank?

Hoe lang het duurt voordat er een uitspraak wordt gedaan door de rechter in een familierechtzaak is afhankelijk van het soort zaak.  Meestal duurt het 4-6 weken na de zitting. Wanneer de rechter meer tijd nodig heeft, wordt dat op tijd aangegeven. Uw advocaat krijgt de beslissing per post toegezonden.

Wat valt er onder het familierecht?

Familierecht omvat juridische kwesties die betrekking hebben op familierelaties en -structuren, u kunt aankloppen bij een familierecht advocaat voor:

Echtscheiding, kinderalimentatie, Partneralimentatie, Ouderlijk gezag, Omgang met je kind, Voogdij, Adoptie, Naamswijziging, boedelscheiding, verevening pensioenrechten, ondertoezichstelling, uithuisplaatsing, erkennen of ontkennen van vaderschap, leerplichtzaken en wijzigingen in huwelijkse voorwaarden.

Kan je alles vertellen aan een advocaat?

Een advocaat heeft een geheimhoudingsplicht en moet vertrouwelijk omgaan met wat u vertelt en aan informatie deelt. Om te zorgen dat u zo goed mogelijk geholpen kunt worden is het belangrijk om open en eerlijk te zijn.

Hoe lang duurt een rechtszaak familierecht?

De duur van een rechtzaak in het familierecht is erg afhankelijk van de situatie en van de medewerking van alle partijen. Wanneer alle partijen bereid zijn om goed samen te werken en snel reageren, zal de zaak sneller afgehandeld zijn. De gemiddelde duur varieert van een aantal maanden tot een jaar.

Bij een intake gesprek kunnen we een inschatting maken op basis van onze ervaring en uw situatie.

Kan je in beroep gaan tegen uitspraak familierechtbank?

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan. Uw advocaat kan u hierover adviseren en samen met u een ‘verzoekschrift in hoger beroep’ ofwel een beroepschrift te sturen naar het gerechtshof. Dit moet binnen 3 maanden na de uitspraak gebeuren.

Familierecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Online of op een van onze kantoren in  Leiden en Delft.