Regel uw echtscheiding goed

Wij bieden houvast in een moeilijke situatie
Laat de juridische zorgen maar aan ons over
Direct een advocaat nodig?

Echtscheiding

De cirkel doorbreken

Een echtscheiding is een ingrijpende beslissing. Uw leven gaat veranderen en dat levert onzekerheid op. Wij begrijpen dat als geen ander. Gelukkig kunt u een deel van die onzekerheid bij ons kwijt. Met een positieve benadering helpen wij u dichter bij de afronding van een periode in uw leven en daarmee de start van een nieuw begin. Een echtscheiding is immers een ingewikkeld samenspel van actoren en factoren, waar u best wat deskundige hulp bij kunt gebruiken.

De weg vinden in het doolhof

U zoekt een team van advocaten die u kunnen helpen in een doolhof van emoties, regels en juridische procedures, waarbij voor alle betrokken partijen een bevredigend resultaat wordt gevonden. Bij ons vindt u de juiste rechtsbijstand. Wij begeleiden u met uw echtscheiding en bekijken of een procedure noodzakelijk is, dan wel het overleg kan worden gevoerd om tot een passende oplossing te komen. Alles met uw belang in het achterhoofd.

Goed geregeld

Wij bespreken met u de gevolgen voor de kinderen, hebben oog voor uw financiële en persoonlijke omstandigheden en geven ten slotte advies en raad om tot een goed resultaat te komen dat houdbaar is voor de toekomst. Opdat u verder kunt.

Hoe ziet het traject eruit?

 

De eerste fase

Inventariseren van uw wensen

De beslissing tot echtscheiding is genomen. Een hoop verandering en onzekerheid. U kunt daarbij wel wat hulp gebruiken. Wij staan u bij met raad en daad.

Eerst maken wij een inschatting van de situatie. Samen met u bekijken wij de mogelijkheden en oplossingen. In deze fase inventariseren wij de wensen en verzamelen wij de nodige documenten.

Eerste advies

Na bestudering van de stukken geven wij advies en worden de eerste stellingen ingenomen. De inhoudelijke brieven en e-mail komen tot stand en de mogelijke wensen van de wederpartij worden in kaart gebracht. U krijgt begeleiding bij het proces. Wij geven sturing aan de zaak. U maakt zelf de beslissingen.

De tweede fase

In overleg

Is er nog geen procedure aanhangig of alsnog ruimte voor een minnelijke regeling? Met de wederpartij en de advocaat wederpartij wordt gezocht naar een passende oplossing voor u en in het voorkomend geval de kinderen. Het doel is het gezamenlijk maken van goede afspraken, opdat die kunnen worden vervat in een ouderschapsplan en convenant.

Daarbij is oog voor uw belang en maatwerk de passende oplossing.

Wordt een goede oplossing gevonden? Dan hoeft u niet naar de rechter. Wij regelen alles voor u. Een zorg minder.

De derde fase

Procederen

Leidt het overleg niet tot een oplossing, terwijl er wel beslissingen nodig zijn? De procedure wordt aanhangig gemaakt of is reeds aanhangig. Wij stellen ons als uw advocaat en bekijken welke eisen u kunt stellen. U krijgt deskundige bijstand voor en tijdens de rechtszaak, zodat uw belangen worden beschermd. U wordt goed voorbereid. Ter zitting zijn wij er om uw zaak te bepleiten, opdat de rechter de juiste beslissingen kan nemen.

Zodra de rechter een knoop heeft doorgehakt, krijgt u die met een heldere uitleg. De scheiding moet nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en andere zaken moeten worden geregeld. Daar zorgen wij uiteraard voor.

Pakt de beslissing van de rechter niet uit zoals gehoopt? U krijgt advies over de mogelijkheid van hoger beroep, de termijnen, de kosten van het vervolg en de consequenties.

Volledig ontzorgd, in bekwame handen

Echtscheidingsadvocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.