Boedelscheiding

Scheiden en verdelen
Krijgen waar u recht op heeft
Direct een advocaat nodig?

Verdeling van uw gemeenschappelijke goederen

Verdeling van belangrijke zaken

Een relatiebreuk is al ingrijpend genoeg. Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, de samenlevingsovereenkomst of komt de boedelverdeling niet van de grond? Wij zijn er voor u. Al jaren staan wij onze cliënten bij met raad en daad bij verdelingszaken. Samen met u brengen wij in kaart wat er aan vermogen is, hoe dat tot stand is gekomen en of uw goederen als gemeenschappelijk vermogen zijn aan te merken. Maar nog belangrijker, welke verdeling doet recht aan uw belangen?

Meer dan een inboedelverdeling

Een verdeling van de boedel is meer dan de scheiding van de inboedelgoederen, oftewel uw huisraad. Al speelt een goede verdeling van de inboedel zeker een belangrijke rol. U heeft toch recht op een rechtvaardige regeling? Wellicht zit de materiële waarde niet in deze goederen, toch kan er wel sprake zijn van een emotionele waarde. Wat belangrijk is voor u, daar moet voor worden opgekomen. Een goede regeling is goud waard. En dat ook nog eens met de juiste waardering.

Schulden in uw relatie

Een boedelverdeling gaat natuurlijk niet alleen over de baten, de waardering en wat er valt te verkrijgen. Er wordt eveneens stilgestaan bij de schulden en andere verplichtingen, want de interne draagplicht moet eveneens worden geregeld. Met het doel daar ook een goede oplossing voor te vinden.

Verschillende vormen van verdelingen

De verdeling van boedelgoederen kan behoorlijk ingewikkeld zijn, vooral als het gaat om grote bedragen, ingewikkelde voorwaarden en de waardering van verschillende goederen. Het kan zijn dat u afspraken hebt gemaakt bij de notaris of dat er een erfenis is dan wel onroerend goed in het buitenland. Een nauwkeurige afweging van uw belangen, rechten en plichten is zeker de investering van een deskundig advies waard. U kunt uitstekend bij ons terecht met die vragen. Wij hebben de antwoorden voor u.

De woning

Huur of koop

Uw huis zou uw veilig heenkomen moeten zijn. Bij een verbreking van een relatie is samenwonen veelal geen reële optie meer. Vaak is iedereen erbij gebaat als eenieder zo snel mogelijk weer een eigen plek krijgt. Maar wat er moet gebeuren met de (voormalige) gezamenlijke woning en wie heeft de meeste kansen op het voorgezet gebruik? In sommige gevallen moet het huis worden verkocht, al dan niet met hypotheekgarantie. Met u wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn, opdat u gerust uw zorgen aan ons uit handen kunt geven.

De (in)boedelscheiding

Een rechtvaardige verdeling

Gezamenlijke goederen kunnen in het geval van een scheiding niet voor altijd gezamenlijk worden gebruikt. U kunt belang hebben bij een verdeling, of juist redenen hebben om de scheiding en deling nog even uit te stellen. Wat voor de een belangrijk is, kan voor de ander een last zijn. In goed overleg wordt bekeken welke goederen verdeeld moeten worden, hoe dat optimaal zou zijn vanuit een juridisch perspectief en wat uw kansen zijn. Als de verdeling opgemaakt is, wordt samen met u bekeken of er sprake kan zijn van een vergoeding of een andere vorm van compensatie.

 

De kosten

Wie betaald wat?

Is de verdeling van uw vermogen en de gezamenlijke goederen goed geregeld? Of kan er nog discussie zijn over de kosten van het behoud van die goederen? Denk aan de kosten van de verkoop van de woning of benoeming van een taxateur. Bij het maken van afspraken over de verdeling staan wij met u stil bij de kosten die u moet maken. Een kritische blik op de mogelijkheden voor een andere verdeling van kosten of meer rechtvaardige verdeling is in uw belang. U bent toch samen de verplichting aangegaan?

Haal uw recht zonder een gevecht

Familierecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.