Alimentatie

De kosten goed geregeld
Passende financiële ondersteuning
Direct een advocaat nodig?

Een rechtvaardige bijdrage

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een samenspel van wat nodig is, mogelijk is en redelijk mag zijn. Bij de vaststelling van deze bijdrage spelen een hoop factoren, waar u beter door onze specialisten naar kunt laten kijken. Een goede berekening geeft immers duidelijkheid over de kosten, terwijl een slechte berekening u duur kan komen te staan. Wij kijken aan de hand van de laatste inzichten, jurisprudentie en literatuur naar wat er daadwerkelijk nodig is. Maar ook naar de vraag of de kosten hiervan betaald kunnen worden. Niet alleen u kunt alimentatiegerechtigde of alimentatieplichtige zijn. Er kunnen anderen mede verantwoordelijk zijn voor uw kind en die factoren moeten nauwkeurig worden meegewogen.

Behoefte en draagkracht

Bij de vaststelling van een bijdrage in het levensonderhoud gaat het niet alleen om wat er nodig is voor een redelijk bestaan, de zogenaamde ‘behoefte kant’. Aan de andere kant moet bekeken worden wat er redelijkerwijs betaald kan worden, de zogenaamde ‘draagkracht kant’. Daarbij spelen niet alleen het besteedbaar inkomen en vermogen een belangrijke rol, ook niet financiële aspecten kunnen worden meegewogen. Immers, aan beide zijden zijn er kosten die betaald moeten worden. U wilt toch beiden het beste voor uw kind?

Hoe lang moet er worden betaald?

De betaling van alimentatie brengt een zekere duur met zich mee. Worden alle maandbetalingen bij elkaar opgeteld, dan kan het gaan om behoorlijke bedragen per jaar. Doordat de impact zo groot is op uw leven en dat van uw naasten, kunt u beter voorzien worden van het juiste advies. Wij bekijken met u of er andere mogelijkheden zijn, dan wel alternatieven gevonden kunnen worden. U krijgt advies over uw rechten en plichten en mogelijkheden voor een rechtvaardige beslissing.

Maatwerk

Het samenspel van alle relevante factoren vraagt om een gedegen advies over de vraag wat in redelijkheid betaald of ontvangen moet worden. Juist vanwege de vele variabelen is alimentatierekenen maatwerk en is specialistische kennis vereist. Deskundigheid waar wij over beschikken. U bent bij ons aan het juiste adres voor een dergelijke opdracht.

Alimentatie

Hoe wordt het berekend?

Hoe de alimentatie nauwkeurig berekend kan worden, is vervat in de zogenaamde ‘Tremanormen’. Dit zijn algemene afspraken die rechters op basis van adviezen van deskundigen met elkaar hebben gemaakt over de invulling van wat een kind of ex-partner nodig heeft. Ondanks dat de rechter niet gebonden is aan deze normen zijn de aanbevelingen een veel gevolgd advies. Juist omdat het richtlijnen zijn, kan de rechter er in een individueel geval van afwijken. De normen worden elk half jaar bijgewerkt. Het meest recente rapport is te vinden op www.rechtspraak.nl. Ondanks dat het rapport duidelijkheid probeert te bieden, kan het lezen of begrijpen ervan behoorlijk lastig zijn. Zeker als u betrokken bent bij een juridisch geschil, is het prettig als ingewikkelde vragen beantwoord worden door een van onze specialisten. Wij houden ons immers geregeld bezig met deze rekensommen.

 

Nakoming

De betaling en indexatie

Is de beslissing over het levensonderhoud vastgelegd in een rechterlijke beslissing of notariële akte? Dan is de alimentatieplichtige verplicht om de bijdrage steeds tijdig te betalen. Normaal gesproken is dat voor de eerste dag van de periode waarvoor de alimentatie verschuldigd is. Alimentatie kan bovendien betaald worden per maand of per kwartaal. Betaling in jaartermijnen is volgens de Nederlandse wet niet mogelijk. Van rechtswege moet de alimentatie elk jaar worden geïndexeerd met het percentage dat de minister vaststelt, tenzij u de indexering heeft uitgesloten. Het meest recente percentage is te vinden op de website www.lbio.nl. Dat is een overheidsorganisatie die zich bezig houdt met de kosteloze inning van alimentatie.

 

Een wijziging

Nieuwe omstandigheden?

Is de alimentatie enige tijd geleden vastgesteld en zijn de omstandigheden inmiddels gewijzigd? Dan kan het raadzaam zijn om advies in te winnen. Een relevante wijziging van omstandigheden kan er voor zorgen dat de alimentatie moet worden aangepast. Zo kan het zijn dat uw inkomenssituatie is gewijzigd, of dat de andere ex-partner is gaan samenleven of is gehuwd. Wilt u weten of zich een relevante wijziging heeft voorgedaan? Leg uw vraag dan aan ons voor. Wij helpen u graag.

 

Uw recht op financiële duidelijkheid

Familierecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.