Alcohol in het verkeer

Artikel 8 WvW 1994
Wordt u verdacht van rijden onder invloed?
Direct een advocaat nodig?

Een drankje of blowtje teveel

Teveel promille

U mag twee drankjes drinken voordat u achter het stuur kruipt. Een beginnende bestuurder zelfs minder. De gedachte achter deze regel is dat alcohol in het bloed de reactiesnelheid verminderd en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Een verdenking van alcohol in het verkeer is een misdrijf.

Artikel 8 WVW

De procedure voor een verdenking van rijden onder invloed is vastgelegd in artikel 8 WVW en aanverwante regelgeving. De procedures zijn ingewikkeld en de opsporingsambtenaren hebben verschillende mogelijkheden om uw vrijheden in te perken. Daarnaast kan het CBR u een maatregel opleggen.

Weigeren om mee te werken

U kunt weigeren om mee te werken aan het onderzoek. Weet dan wel dat u in zo’n geval mogelijk nog een misdrijf pleegt. Tenzij u een medische reden heeft om niet mee te werken. Beter is het om een second opinion te vragen. Een advocaat gespecialiseerd op het gebied van het strafrecht kan net dat verschil maken tussen uw rijbewijs kwijt zijn of behouden.

 

 

Straffen en maatregelen

Is de grens niet te ver overschreden dan kunt u nog rekenen op een geldboete. Is er echter sprake van een zwaardere overtreding of bent u meerdere malen aangehouden onder invloed, dan kunt u een dagvaarding verwachten. U moet dan op een zitting bij de officier van justitie of de rechter komen. Is er daarnaast ook nog sprake van een verkeersongeval, dan kan de strafmaat hard oplopen. De straffen en maatregelen die u dan kunt verwachten verschillen van zaak tot zaak. Naast een geldboete of gevangenisstraf, kan onder meer een rijverbod worden opgelegd en een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. Daarnaast kan een verplicht te volgen cursus door het CBR, een zogenaamde (L)EMA, worden opgelegd.

 

De (L)EMA cursus

Bij een verdenking van rijden onder invloed kan het CBR een verplichte (lichte) educatieve maatregel aan u opleggen. De kosten hiervoor moet u zelf betalen en het niet of onvoldoende volgen van deze verplichte cursus kan u uw rijbewijs kosten. De cursus staat ook nog eens los van een veroordeling of vrijspraak door de rechter. U kunt wel bezwaar maken tegen deze maatregel. Neem contact met ons op als u vragen heeft over een dergelijk besluit.

Beginnende bestuurder

De normen voor een beginnende bestuurder zijn harder dan bij een bestuurder die al langer dan twee jaar het rijbewijs heeft. Zo mag een beginnende bestuurder geen promillage hebben van meer dan 0,20 in plaats van 0,50. Dat is gelijk te stellen met nog geen glas alcohol voordat er met een voertuig deelgenomen gaat worden aan het verkeer.

De beste strafrechtadvocaat voor de beste verdediging

Strafrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.