Drugs

De opiumwet in het strafrecht
Wordt u verdacht van bezit of handel in drugs?
Bel direct een advocaat

Het verschil tussen eigen gebruik en een strafbaar feit

Kom goed voorbereid voor de rechter

Het Openbaar Ministerie meent dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit, handel of vervoeren van drugs en daarom heeft u een dagvaarding ontvangen. U wilt vast weten wat de straf is voor een dergelijk misdrijf. Bent u benieuwd naar wat de politie heeft opgeschreven? Of misschien bent u onschuldig en wordt uw onschuld ten onrechte niet aangenomen. Misschien heeft u al vastgezeten of gaat het om een familielid die in de problemen is gekomen. Het kan ook zijn dat er nader onderzoek moet worden gedaan of dat de zaak beter kan worden afgedaan door de Officier van Justitie.

Deskundige hulp

Wij bieden deskundige hulp bij uw situatie. Het is vooral belangrijk dat de rechter en de Officier van Justitiegoed naar uw kant van de zaak kijkt. Wij zorgen voor de juridische vertaling en verdediging van uw belangen.

Toevoeging

Pro deo bijstand of rechtsbijstand op basis van een toevoeging is geen enkel probleem. Bij vrijspraak is de bijstand zelfs helemaal gratis en heeft u wellicht nog recht op een schadevergoeding.

Eigen gebruik

Het Openbaar Ministerie is belast met de opsporing en vervolging van onder meer de strafbare gedragingen uit de Opiumwet. Er zijn bepaalde richtlijnen als het gaat om strafbaarheid en prioriteiten. De opsporingsambtenaren hebben de instructie om kleine hoeveelheden drugs niet aan te pakken, doch wel te registeren. De grens voor hoeveelheden voor eigen gebruik ligt bij softdrugs op 5 gram en bij harddrugs op een halve gram, een pil of 5 ml. Dit betekent dat u niet zult worden vervolgd als een geringe hoeveelheid bij u wordt aangetroffen. Mocht er sprake zijn van een gebied met zero tolerance, meerdere misdrijven of recidive dan kan dat anders zijn.

Harddrugs

Het verkopen, verhandelen of vervaardigen van harddrugs is een misdrijf op grond van de Opiumwet. Het gebruik van harddrugs is niet strafbaar. Het Openbaar Ministerie zegt dat zij hard optreden tegen deze feiten. De hoogte van de straffen zijn vastgelegd in richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Het idee is dat gelijke gevallen, gelijk worden berecht. De rechter is evenwel niet gebonden aan deze richtlijnen. De strafrechters hebben wel hun eigen oriëntatiepunten ontwikkeld. Elke zaak is maatwerk en wat in de ene zaak leidt tot een veroordeling, kan in de andere zaak tot een vrijspraak leiden.

Bijstand in strafzaken

Bent u verdachte in een strafzaak? Blijf vooral rustig. U heeft het recht op een advocaat die u voor het verhoor kan informeren en adviseren. Tijdens het verhoor kan de advocaat aanwezig zijn om de gang van zaken te observeren en vragen te stellen. Na het verhoor kan de advocaat contact opnemen met de officier van justitie, familieleden op de hoogte stellen en geruststellen en bijstand verlenen tijdens de zitting(en). U staat sterker met de advocaten en juristen van La Causa advocaten.

Uw beste verdediging als u met justitie in aanraking bent gekomen

Strafrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.