Belediging

Wat is er werkelijk gezegd of gedaan?
Vrijheid van meningsuiting of een strafbaar feit?
Direct een advocaat nodig?

Wij weten wat er gezegd is

Een verkeerde opmerking

Kan u duur komen te staan

De wettelijke afdeling waar belediging onder valt, is geregeld in de artikelen 261-271 Sr. Bij belediging valt te denken aan een opmerking maken over of tegen een verbalisant, een opsporingsambtenaar of een andere persoon die niet helemaal in goede aarde viel. Zo’n situatie hoeft niet direct een strafbaar feit opleveren.

Eer en goede naam

Voor belediging moet vaststaan dat u opzettelijk iemand hebt aangerand in zijn of haar eer of goede naam op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting. Kort gezegd heeft u iets opzettelijk gezegd wat een ander in een kwaad of ongunstig daglicht zet. Maar wat als u dat niet zo heeft gezegd of heeft bedoeld? Wij kunnen uw woorden op waarde schatten, u laat ons de juiste termen kiezen om uw verdediging te voeren.

In de juiste context

Vaak wordt een belediging niet zomaar gedaan en hebben de feiten en omstandigheden een zekere aanloop gehad. Misschien zijn er getuigen of andere bewijsstukken die geen of onvoldoende aandacht hebben gehad. Bewijsstukken die wel ontlastend kunnen zijn voor uw situatie. Aan de hand van de context kunnen wij uw woorden in een ander daglicht stellen, opdat uw verhaal wordt gehoord.

Wat is zich beledigd voelen?

Of iemand beledigd is, is een kwestie van beleving. Wat voor de een belediging is, kan voor de ander slechts een opmerking zijn. De grens tussen vrijheid van meningsuiting en belediging kan nauw zijn. Niemand weet hoe een ander een uitlating beleeft. Het verschil is dat een persoon bij belediging het tegendeel bewezen acht van wat diegene over zichzelf had gedacht en dat doet kennelijk pijn.

Van iedereen kan een zeker incasseringsvermogen worden verwacht. Bij sommige beroepen ligt de lat zelfs hoger, vanwege een bepaald beroep. De grens ligt bij het betamelijke, wat voor iedereen toch wel de grens is.

 

Voorbeelden van belediging

Wat valt er nu onder belediging? Denkt u onder meer aan het grof uitschelden van iemand, het opsteken van een middelvinger of het spugen in het gezicht met het doel daar ruchtbaarheid aan te geven, zeg maar in het openbaar. Andere voorbeelden zijn pesten via internet of social media. Wat ook strafbaar is, is andere aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen bepaalde personen of groepen. Ten slotte is het opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk inleveren of in schrift doen brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangerand, een bijzondere vorm van belediging.

In artikel 266 Sr vindt u de wettekst voor een eenvoudige belediging. De gevangenisstraf voor belediging is maximaal drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. Let wel de straf voor smaad en laster is zwaarder, tot één respectievelijk twee jaar gevangenisstraf.

Belediging van een ambtenaar in functie

Beledigt u een politieambtenaar in functie dan is dat een zwaarder feit dan het beledigen van een willekeurig ander persoon. Niet alleen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening valt onder de bescherming van dit artikel, het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling en het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat valt onder de werking van artikel 266 jo. 267 Sr.

Juist vanwege de publieke functie en aanzien bij het publiek, wordt er hard opgetreden tegen belediging van ambtenaren in functie. De straffen zijn daarom een derde maal hoger als bij een eenvoudige belediging.

Voor de juiste verdediging

Strafrecht advocaat nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek op onze kantoren in Leiden en Delft of online.